Betöltés...

Idegen nyelvű, többnyelvű


Poezii - Versek
1.900 Ft
Lucian Blaga

A villám sem él sokáig fényében magányosan, csupán addig, míg elérhet felhőtől az első fáig, mellyel egyesülni vágyik. A vers maga is olyan. Fényében magányosan addig él, ameddig élhet, felhőtől elér a fáig, indul tőlem, s meglel téged. Lucian Blaga (Született 1895, Lámkerék, Gyulafehérvár mellett - meghalt 1961, Kolozsvár) Papi család sarja,  Szászsebesen, Brassóban tanul. 1910-ben, 15 éves korában debütál. Szebenben, majd Bécsben filozófiát végez. Hamar az élvonalba kerül, drámái is figyelemre méltóak. Filozófiai iskolát teremt Romániában. 1945 után eltiltják a közléstől, kiteszik a kolozsvári egyetemről. Később rehabilitálják. 


Reading Through Theory
2.990 Ft
Újdonság
Studies in Theory-framed Interpretation of the Literary Text / Enikő Bollobás

A kötet olyan tanulmányokat gyűjt egybe, amelyek az irodalomtudományban az elmúlt fél évszázadban lezajlott nagy elméleti fordulatokat tükrözve performatív, interszubjektív, posztmodern, feminista, tropológiai és retorikai elméletekre támaszkodnak. Nemcsak az elméletek különböző paradigmáit és értelmezési módszereit mutatják be, de szövegértelmezésben is alkalmazzák azokat.


Rëcsnik
1.000 Ft
Vajdasági magyar szótárfüzet / Antal Szilárd

Ha olyan helyen élünk, ahol egy meghatározott nyelven beszélünk, de a mindennapok során, az iskolán kívül egy másikat is hallunk és gyakran használunk, a meglevő nyelvnek kialakul egy új formája, amelyhez meglehetősen körülményes bárminemű lingvisztikai kvalitást társítani. Jelen szótárfüzet igyekszik áthidalni azokat a megértési és megértetési problémákat, amelyek ebből a – mindennapjainkat érintő – „szimpatikus” nyelvi sokszínűségből adódnak. Annál is inkább hasznos a jelen kiadvány, mert a nyelvek által összefűződnek szenzibilitásaink.


Rom sau ţigan
2.700 Ft
Dilemele unuis etnonim în spaţiul românesc / István Horváth – Lucian Nastasă (ed.)

Asistâm tot mai mult în ultima vreme la manifestarea unui sentiment de sfială atunci când în discursul public se face referire la un anumit grup etno-cultural. Acest grup în spaţiul românesc a fost cunoscut de-a lungul vremii sub diverse dentumiri, din care (în diverse grafii sau pronunţii) douăm în mod cert au făcut carieră: ţigan şi rom.


Romancero gitano
3.000 Ft
Federico García Lorca
A világhírű huszadik századi spanyol klasszikus költő, Federico García Lorca (1898- 1936)  15 darabból... bővebben

Romanes. Tradiţia integrării la romii gabori din Transilvania
2.900 Ft
Martin Olivera

Gaborii, cu mustăţi opulente şi pălării negre comfortabile, cu veste descise peste cămaşă şi cu ceasuri de buzunar pentru bărbaţi, cu fuste colorate şi eşarfe înflorate ce acoperă părul femeilor, adoră să se afişeze ca nişte ţigani de sărbătoare. Dar, aflăm citind analiza lui Martin Olivera, ar fi greşit să vedem în această proclamare a diferenţei o disidenţa; dimpotrivă, ea semnalează integrarea romilor în societatea transilvană contemporană. (Patrick Willims)


Rövid hullámok
2.500 Ft
Pantsirev, Szergej / Irodalmi Jelen Könyvek

 

 


Song Offerings
2.500 Ft
Újdonság
Selectes Poems / Katalin Mezey
Katalin Mezey, (Budapest, 1943) Song Offerings, Selected poems from the Hungarian by Paul Sohar

Sopron vármegye leírása I. Descriptio Comitatvs Semproniensis I.
2.600 Ft
Bél Mátyás / Sopron Város Történeti Forrásai

Több éves szünet után a Sopron Város Történeti Forrásai sorozat újabb, sorrendben ötödik kötetét tartja kezében a Kedves Olvasó.  A sorozat új kötete Bél Mátyás (1684-1749) Notitia Hungáriáé novae geographico-historica című művének Sopron szabad királyi városra és Sopron vármegyére vonatkozó részeit adja közre. A tudós polihisztor monumentális vállalkozása Magyarország történetének és földrajzi, természeti, etnikai, gazdasági viszonyainak mélyreható, részletes és alapos ismertetése a kezdetektől a XVIII. század első harmadáig...


Sport, Művészet és Rock & Roll / Sports & Arts & Rock & Roll / Sport, Umetnost i Rock & Roll
2.000 Ft   1.600 Ft
-20%
Szalai Attila

Az élet vagy a humor volt-e korábban? A tökéletlen élet eredményezte-e a nevetést, vagy lsten jókedvének, humorának köszönhetjük az életet? Esetleg egyszerre jelentek meg az univerzumban? Válaszom egyértelmű: nem tudom. Egy biztos, külön nem létezhetnek, mert nincs élet humor nélkül, és humor sincs ember nélkül. Az egyiken nevetni, a másikon szomorkodni szoktunk. A humor is, az élet is állapot. Tartalommal, hiánnyal magunk töltjük meg mindkettőt. A jó humor, az éles szatíra ...bővebben


Szabad kézzel
2.990 Ft
freehandedly / Finta József

Finta József Kossuth-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja Szabad kézzel címmel mutatja be útirajzait és építészeti grafikáit a Vigadó Galériában. A kiállításhoz kétnyelvű, 80 oldalas katalógus készült.

 


Szakítópróba – Zerreisprobe
1.100 Ft
Thiele-Csekei Enikő / Bilingua

A költő első kötete 33 verset tartalmaz magyar és német nyelven. A Felvidékről induló szerző moszkvai tanulmányait követően Németországban kezdte el pályáját, majd Burgenlandban telepedett le. Thiele-Csekei Enikő 1964. december 25-én született Zselízen. A lévai alapiskolába járt, Léván töltötte gyermekkorát, s az alapiskolában szavalt is, innen a költészet iránti szeretete. A pozsonyi magyar Gimnáziumban érettségizett, a moszkvai Lomonoszov Egyetem kémia szakán szerzett egyetemi diplomát. 1990 és 2004 között Németországban élt, majd Burgenlandban telepedett le. Németből, oroszból, szlovákból fordít. 


Szent Erzsébet kultusza Wartburgtól Marburgig - Der Kult der Heiligen Elisabeth von der Wartburg bis nach Martburg
3.990 Ft
Szt. Erzsébet születésének 810. évfordulójára - Zur 810 jährigen Wiederkehr der Geburt der Heiligen Elisabeth / Horváth Zoltán György / A Szent Korona öröksége

Szt. Erzsébet igazán szerethető szent, de nemcsak önfeláldozó karitatív, betegápoló, szegényeket felkaroló-támogató élete miatt, amellyel szinte üstökösként vonult végig a rövidke földi léten, hogy aztán a szentségnek olyan hírében haljon meg, hogy halála után mindössze négy évvel, 1235-ben a pápa az itáliai Perugiában már szentté is avassa. 

Die heilige Elisabeth ist eine wirklich liebenswerte Heilige - nicht nur wegen ihres selbstlosen karitativen, die Kranken pflegenden und die Armen unterstützenden Lebens, das wie ein Komet die kurze Zeit ihres irdischen Daseins durchzog...


Szerdahelyi séta régi képeslapokon
4.990 Ft
Bugár Sándor – Nagy Attila

Különleges és több szempontból is egyedi könyvet kínálunk a tisztelt Olvasónak: egykori képeslapok segítségével – s azok sok esetben soha nem látott, ritka és különleges képein keresztül – fogjuk bejárni egy múltját vesztett város, Dunaszerdahely hihetetlenül megragadó, ám mára szinte teljesen semmivé lett mindennapjait... Színes albumunk korszakok szerint halad: előbb a legkorábbi időszak, a „hőskor” képeslapjait mutatjuk be, amelyek még a Magyar Királyság Dunaszerdahelyét (1897–1919) tárják elénk, majd a következő korszak már az első Csehszlovák Köztársasághoz csatolt csallóközi település életképeit villantja fel (1920–1938), míg a harmadik fejezetben a Magyarországhoz 1938-ban visszacsatolt Dunaszerdahely mindennapjait látjuk (1945–1938)...bővebben


Szilágysági útirajzok
9.900 Ft
Erdélyi látképek / Wagner Péter

Wagner Péter programszerűen járja Erdély jellegzetes tájait, jó néhány album készült már e barangolásain készült grafikáiból (Gyimes, Szászföld, Szék). Színes grafikai lapjai a nagyközönség számára kevésbé ismert szilágysági falvakba, városokba kalauzol el, elsősorban az ember alakította táj, falukép, szép, jellegzetes épület vagy éppen épületbelső jelenik meg lapjain. Alkotójuk tudniillik építész, s ekként természetesen sokkal fogékonyabb az ember alkotta építményekre, és érzékenyebb is a bennük megtestesülő harmóniákra. A mappa önálló lapokat tartalmaz, így könnyűszerrel lehet akár rögtönzött kiállítást is összerakni a segítségükkel, vélhetően nagy haszonnal szolgálja majd a szilágysági civil szervezetek munkáját, programjait. Az évek során – Szilágy megyében és egyebütt – szervezett bemutatók látogatottsága, sikere híven jelezte a közönség igényét Wagner Péter megközelítésmódjára.


Színes hangok, beszélő képek
3.500 Ft
A magyar nyelvű rádiózás 50 és a magyar nyelvű tévézés 30 éve - A Muratáj különszáma 2008/1-2 / Mag. Zver Ilona (szerk.)

A kétnyelvű kötet a Muratáj különszámaként látta meg a napvilágot. Szóval és képpel összefoglalja a magyar nyelvű rádiózás és tévézés múltját és jelenét Szlovéniában.


Szlovákiai magyar könyvillusztráció 1990-2005
2.900 Ft
Maďarská knižná ilustrácia na Slovensku 1990-2005 - Hungarian Book Illustration in Slovakia 1990-2005 / Kubička Kucsera Klára

A társadalmi változás után Szlovákiában több magyar magánkiadó létesült és felélénkült az illusztrált gyermek- és tankönyvek kiadása. A Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága 1992 óta Biennálékon mutatja be az új eredményeket.Azonos című kiállítás katalógusa. A kiállítás 2006. április 10.-június 13. között Pozsonyban a SZNM - a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában került bemutatásra...bővebben

 


Telcs Ede éremművészete - Umetnost medaljerstva Edea Telča
3.990 Ft
Baranyi Anna

A kötet a Forum Könyvkiadó Intézet tavaly újraindított képzőművészeti kismonográfia sorozatának második kiadványa. A magyar és az európai művészetben is jeles szobrász és éremművész, Telcs Ede Baján született 1872-ben, gyermekkorát Szabadkán töltötte. Életét, éremművészetének három korszakát és itteni kötődéseit kutatja a gazdagon illusztrált könyv. A kötet szerkesztője Ninkov Kovacsev Olga, szerzője a topolyai származású Baranyi Anna művészettörténész, éremszakértő.

„Arra törekedtünk, hogy úgy a szakember kollégák számára, mint az érdeklődő olvasóknak egy érdekes és hasznos könyvet adjunk a kezébe, és hogy mindenképpen Telcs Ede művészetét közelebb hozzuk hozzájuk.” Baranyi Anna művészettörténész, éremszakértő...bővebben


The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands
3.990 Ft
Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? - Book Launch of the Conference Refugee of 1956/1968 (Budapest, 2016) / Márton Falusi – Ákos Károly Windhager / Fundamenta profunda

The international cultural-scientific workshop, The Refugee of 1956/68 aims to establish a long-term V4 cooperation in the field of research, which is designed to discover political refugees of the V4 area from various cultural aspects...


The Conscience of Trees
2.500 Ft
Selected Poems / Zoltán Böszörményi

Perceptive, cultivated and inventive are terms that aptly apply to Zoltán Böszörményi’s The Conscience of Trees. This remarkable volume of poetry is a transport for the reader, a journey across our planet filtered through the sieve of the poet’s imagination...Részletes keresés