Betöltés...

Idegen nyelvű, többnyelvű


Vízmag - Miezul de apă
2.700 Ft
Vasile Dan / Irodalmi Jelen Könyvek

"Vasile Dan [1948, költő, esszéista, irodalomkritikus] a jelenkori román irodalom egyik legizgalmasabb költője, mind a leleményesség, a gondolatiság, mind a problémafelvetés, a világértelmezés szempontjából. Nicolae Manolescu író, irodalomkritikus, a Romániai Írók Szövetségének elnöke méltán tartja a költő 2021-ben, a ROCART Kiadónál - A Mihai Eminescu költészeti díjjal elismert költők című sorozatban - megjelent, A láthatatlan feltérképezése című verseskötetét igen fontosnak és időtállónak. 


Vlčany
2.000 Ft
Vlčany - Forcas - Farkasd - Vágfarkasd / János Restár

A vágparti község, Farkasd monográfiája. Összeállította és szerkesztette: Restár János. Szerzők: Bukovszky László, Danter Izabella, Gál Margit, Ižóf József, Molnár Benő, Novák Veronika, Seres Róbert és Takács József.

Vágfarkasd (Vlčany), eredeti nevén Farkasd, szlovákul Vlčany

Farkasd

 


Weicher Körper der Nacht
5.900 Ft
Roman / Zoltán Böszörményi

Ein Roman passend in unsere Zeit der Fluchtmigration und gesellschaftlichen Eliten // Ein Flug in die vermeintliche Freiheit, doch dann ist Tamás staatenlos. Seine Ankunft in der neuen Heimat Kanada ist geprägt von unüberwindbar erscheinenden Widrigkeiten. Gut, dass ihm Walter, Journalist und angehender Parlamentarier, zur Seite steht und hilft, Fuß zu fassen. Doch Walter zieht ihn auch immer tiefer in die dunklen Abgründe der neuen Heimat. Tamás ahnt nicht, dass er in einer Art Geheimklub gelandet ist, in dem sich die Spitzen der Gesellschaft zusammenfinden. Intrigen, Missgunst, sexuelle Ausschweifungen und Tragödien begleiten ihn von nun an.


What is the Hungarian?
4.800 Ft
Masters of Hungarian Essay on Identity / Márkus Béla (szerk.)

Angol nyelvű esszékötetünk szerzői a művészet, a tudományok és a közélet legkülönfélébb területén fejtettek ki jelentős tevékenységet. Egy a közös bennük: életművük egészében keresték a választ arra a kérdésre: mi a magyarság? A nyelvi-kulturális önazonosság megfogalmazása – Bartók, Babits vagy Bibó István szavaival – ma is érdekes lehet külföldi és hazai olvasónak egyaránt.


Wir Donauschwaben
25.000 Ft   20.000 Ft
-20%
Újdonság
Zoltán Bihari / Nemzeti Értékek Könyvsorozat

Mi, svábok. Történetek magyarországi németekről című, nagy sikerű, rövid időn belül két kiadást megért és elfogyott könyv (2020, 2021) átszerkesztett német nyelvű kiadása, amely több mint száz települést, városrészt és régiót mutat be. 

 


Zenta 800
1.500 Ft
(1216-2016) / Tari László - Fodor István - Szűgyi Ferenc (szerk.)

Elkészült a Zentai Történelmi Levéltár legújabb (ünnepi) kiadványa, melyet Zenta város első írásos említésének 800. évfordulójára állítottak össze és az alábbi személyek közreműködése nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen jött volna létre: Tari László (szöveg), Kávai Mucsi Katalin (lektor), Beszédes István (műszaki szerkesztő), Predrag Popović, Balassy (Szőcs) Ildikó, Harmath Đorđević Timea (fordítás).

A négy nyelvű (magyar, szerb, angol, német), 16 oldalas, teljesen színes album...bővebben

 


Zenta – Cehta (1216–2016)
3.000 Ft
Almási Tibor - Tari László

" ... nekünk zentaiaknak is vissza kell olykor-olykor tekinteni a multba, mert a mult nemcsak veteményes ágya a jelen virágainak, hanem magyarázója a jelen és irányadója a jövő eseményeknek. Ily szempontból tekintve városunk Árpádkori történetét, - minden hiányossága dacára is, - azon hosszú fejlődés egyik tekintélyes korszakául kell tartanunk, melyen városunk hat százados multja folyamán a mai napig átesett. A ködös régiség s az a -sacra vetustas- lengi át e kort, melyre e város minden fia nemcsak kegyelettel, de büszkeséggel tekinthet vissza." Dudás Gyula


Zöld Péter Batthyány Ignác erdélyi püspökhöz írt jelentése
1.200 Ft
Zöld Péter / Bibliotheca Moldaviensis

A moldvai csángóság történelmét, kultúráját, néprajzát bemutató sorozatunk következő darabja Zöld Péter csángóság sorsáról, életkörülményeiről írt levelét adja közre 1781-ből. A bevezető tanulmány Szőcs János munkája; Zöld Péter életét és munkásságát méltatja. A kötet kétnyelvű.Részletes keresés