Betöltés...

Heltai Gáspár válogatott munkái

Székely Erzsébet (szerk.)

Ár: 1.400 Ft

Raktáron

Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest
150 x 205 mm, fűzött, 392 oldal
Kiadás éve: 1957
Sorozat: Haladó hagyományaink

Antikvár könyv

Heltai Gáspár a magyar múlt egyik legforrongóbb s legmozgalmasabb korszakában, a XVI-ik században élt. Hosszú, több mint három emberöltőre terjedő élete folyamán láthatta fellobogni Dózsa seregeinek tüzeit, s mély együttérzéssel kísérte a felkelést követő feudális nemesi reakció áldozatainak sorsát. Átélte Magyarország függetlenségének elvesztését Mohácsnál, a feudális anarchia fellángolását, Buda elvesztését, az ország három részre szakadását, a Habsburg és a török iga kiterjeszkedését, és bátran állástfoglalt az elnyomók és elnyomottak harcában, az utóbbiak oldalán. Tevékeny részese volt a XVI-ik század nagy szellemi mozgalmának, a reformációnak, vezérének és barátjának tekintette Dávid Ferencet és híven követte öt a reformáció legradikálisabb polgári szárnyáig, az antitrinitárizmusig. Korának tipikus egyénisége volt: egyszemélyben prédikátor, író és könyvnyomtató. A reformáció íróival együtt élen járt a haladás kérdéseinek felvetésében s könyvnyomtatói munkásságával nagy érdemeket szerzett a magyar közművelődés fejlődésének történetében. Művei a mai olvasó előtt sem vesztették el érdekességüket; becsületes, munkás, az igazság keresésében s a „község" szolgálatában eltöltött élete ma is tiszteletet érdemel. Életműve a magyar irodalom nagy haladó hagyományai közé tartozik.Részletes keresés