Betöltés...

"Gyűlölködés helyett összefogás"

Molnár Imre (összeáll.)

Adalékok a két világháború közti csehszlovákiai magyar értelmiségi és diákmozgalmak történetéhez


Ár: 5.900 Ft

Raktáron

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Történelemtanárok Társulása
175 x 240 mm, kötött, 312 oldal
Kiadás éve: 2016
Sorozat: Elbeszélt történelem
ISBN: 9788089249909

Meggyőződésem, hogy a két világháború közti időszaknak, illetve ezen belül is e kötet fókuszában álló magyar ifjúsági mozgalmak történetének még számos olyan kiaknázatlan, értékekben gazdag lelőhelye van, mely mindenképp rászolgál a kutatói, történészi feltáró munkára. A (cseh)szlovákiai magyarság történetének olyan, nagyrészt a feledés homályába elmerült Atlantiszáról van szó ugyanis, mely számos jó példával, tanulsággal tudna szolgálni a napjainkban élő, és a saját identitásából fakadó felelősséget komolyan venni kívánó kortársaink számára is. A kötet immár valóságosan is történelmi szereplői sokféle utat jártak be életükben, de történeteik egy dologban mégis megegyeznek egymással, ez pedig az a fontos tény, hogy valamennyien a (Cseh)Szlovákiába szakadt magyar nemzetrész szolgálatának szentelték életüket. S ezen ifjúkori elhatározásuk mellett jószerével életük végéig kitartottak. Nagyszerű példát hagytak ezzel örökségül az utókornak emberségből, a szülőföldhöz kötő hűségből és hazaszeretetből egyaránt.

Amikor a nyolcvanas évek elején, a szegedi egyetemről történő kényszerátszállás után, felkerültem a budapesti ELTE-re, a két világháború közti csehszlovákiai magyar értelmiség ifjúsági mozgalmainak számos képviselője élt még Budapesten. Czenthe Miklós jóvoltából hamar eljutottam a Batthyány téri Angelika cukrászdába, melynek hátsó traktusában az egykori sarlósok s azok holdudvara tartott hetente egy alkalommal teadélutánt. Amikor találkoztam velük, épp Sándor Laci bácsi elnökölt, s a téma az akkori csehszlovákiai magyarság aktuális helyzetének megtárgyalása volt. Máday István plébános atyától viszont arról szereztem tudomást, hogy templomának egyik félreeső hittantermében, a Mikszáth téri Krisztus Király-plébánián, az egykori prohászkások tartják rendszeres összejöveteleiket. A velük való találkozássorán akkori vezetőjük mindjárt fel is kért arra, hogy mint frissen érkezett felvidéki ember, a következő összejövetelükön tartsak egy előadást a számukra. A téma mimás lehetett volna, mint „a csehszlovákiai magyarság aktuális helyzete”. E rövidpélda könnyen meggyőzheti a tisztelt olvasót arról, hogy a két világháború köztilegendás csehszlovákiai magyar mozgalmaink tagjai életük végéig nem szakították el ama bizonyos szellemi köldökzsinórt, mely szülőföldjükkel kötötte őket össze. De így volt ez szinte minden, a saját otthonából akarata ellenére lakosságcserével,kényszer-kitelepítéssel, meneküléssel elsodródott fölvidéki magyar egyénnel és közösséggel is. Éltek és aktív társasági tevékenységet folytattak az érsekújvári egy-kori „Sziget” alkotókör tagjai, a gömöriek, a kassaiak, a pozsonyiak, sőt az olyan távolra eső régiók elszármazottjai is, mint amilyenek pl. az egykori szepességiek voltak. Czenthe Miklós kiváló szervezőmunkájának köszönhetően, ezen elszigetelt csoportocskák tagjai később, többnyire a Rákóczi Szövetség égisze alatt egyesülve kamatoztathatták életük alkonyáig kitartó egykori képességeiket és folytathatták aktív ténykedésüket.

Tartalom

Előszó

Vendégségben Masaryknál. Interjú Boross Zoltánnal (készítette Molnár Imre)

Pozsony bűvöletében. Interjú Schleicher Lászlóval (készítette Molnár Imre)

Gyűlölet helyett megértéssel. Interjú Dobossy Lászlóval (készítette Molnár Imre)

Az első kisebbségszociológiai felmérések. Interjú Varga Imrével (készítette Molnár Imre)

A keresztutat vállalni kell. Interjú Sinkó Ferenccel (készítette Tóth Pál Péter)

Magyarként a harmincas évek Prágájában. Interjú Göndöcs Lászlóval (készítette Gyurcsík Iván)

Komáromból Kaliforniába. Interjú Hites Kristóffal (készítette Molnár Imre)

Losoncról indulva. Interjú Vígh Károllyal (készítette Molnár Imre)

Tartózkodása államérdekből nem kívánatos. Interjú Szabó Károllyal (készítette: Nádor Orsolya és Molnár Imre)

Utószó (Tóth László)

Zhrnutie

ResumeRészletes keresés