Betöltés...

Guti körkép

Zubánics László

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Intermix Kiadó, Ungvár
125 x 185 mm, fűzött, 92 oldal
Kiadás éve: 2000
Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek
ISBN: 963 8352 67 1

Az izgalmas, de sajnálatos módon ma is keveseket foglalkoztató kérdésre - mit rejt múltunk - akkor adható hiteles válasz, ha egy-egy vállalkozó szellemmel is megáldott kutató hajlandó leásni az évszázados mélységekbe és felszínre hozza, közkinccsé teszi a megtalált értékeket.

Zubánics László, Gut község szülötte a fáradhatatlan helytörténeti kutatók egyike, mi több, felkészültség és kitartás tekintetében a jelesebbek közül való. A szülőfalu történetét feldolgozó munkájának egyes részleteit már korábban megismerhettük az időszaki sajtóból, ám ezt a munkát lapozva kiderül, hogy az anyag időközben kibővült az újabb kutatási eredményekkel, minek következtében bízvást megállapíthatjuk: a település történetét egészen a kezdetektől, majdhogynem az újkőkortól napjainkig, sokoldalúan világítja meg. Helytörténész lévén, a szerző értelemszerűen és elsősorban a történelmi leletek és egyéb adatok rendszerezésére szorítkozik, a néprajzi vonatkozású adatok taglalását egy-egy kivételtől eltekintve mellőzi. Nem falumonográfiát ír tehát, mint tette ezt Nagydobrony esetében Móricz Kálmán, bár kétségtelen, hogy említett adottságai birtokában erre is képes lenne. A szerző által feltárt és könyvalakban kiadásra szánt történeti anyag összeállítása, a forrásmunkák megnevezésével az anyag hitelességének bizonyítása önmagában is üdvözlendő tett. Mindezeken túlmenően, végül engedtessék meg egy szerény óhaj: bárcsak valamennyi kis hazai település mielőbb megszülné azt a fiát, aki Zubánics Lászlóhoz hasonlóan ilyen nemes tettre vállalkozik. Hovatartozásunk tisztázása, identitástudatunk erősítése végett igen fontosan az ilyen történeti munkák. 1999. április 20. Nagy Zoltán MihályRészletes keresés