Betöltés...

Folyóirat

A kínálatunkban található folyóiratok előfizethetőek! Lehetőségeink szerint régebbi számokat is beszerzünk.

 


A Hadtörténeti Múzeum értesítője 5.
1.490 Ft
Acta Musei Militaris in Hungaria
A rendszeresen megjelenő múzeumi értesítő számos hadtörténeti vonatkozású, illetve a... bővebben

Kellék 41.
2.100 Ft

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban.


Kellék 40. - Feminizmus
2.100 Ft

A Kellék filozófiai folyóiratot 1994-ben alapította a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem néhány filozófia szakos hallgatója azzal a céllal, hogy a társadalomtudományok művelői számára fórumot biztosítsanak, illetve, azt népszerűsítsék. Ennek megfelelően a szerkesztők az esszéisztikus jellegű megközelítésmódokat részesítik előnyben évente három alkalommal megjelenő tematikus lapszámaikban...bővebben


Lendvai füzetek 17.
1.800 Ft
A Mura mente és a Trianoni békediktátum
A kétnyelvű (magyar és szlovén) folyóiratban Muravidék elcsatolásának forrásanyagát... bővebben

Atelier 2014/3
950 Ft
Művészeti folyóirat / Kopócs Tibor (főszerk.)

Közép-csehországi kortárs művésze(t)k

A tartalomból:

Aleš Rezler: Közép-Csehország kortárs művészete

Aleš Rezler grafikus, művészettörténész

Martin Kuriš festőművész

Michal Cihlář grafikusművész

Ivan Kolman festőművész


Erdélyi Múzeum
1.600 Ft
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - 2014/3 / Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.)

A tartalomból:

Jáger-Péter Mónika: A kép érzéki értelme

Nagy Réka: A képi argumentáció lehetőségei

Száva Csanád: Tapasztalat, megértés, kifejezés és a narratív identitás fogalma

Tódor Imre: A politikai fogalmának „változásai” Morgenthau és Strauss kritikái nyomán

Demeter M. Attila: A nemzetiségi kérdés Eötvös József Uralkodó eszméiben

Veress Károly: Szempontok a filozófiai képzés újragondolásához


Gömörország 2014. tél
600 Ft
Az északi magyar peremvidék fóruma / B. Kovács István (főszerk.)

Kimelt téma: Lélektől lélekig

A tartalomból:

Böszörményi István: Egy losonci tanár és két diákja a Nagy Háborúban

Kiss László: „Tettekkel írá élete történetét”

Kun Miklós Jenő: Juhász Gyula Pósa-képe

Tóth Elemér 75 éves


Atelier 2014/4
950 Ft
(Rév- és Dél-)Komárom kulturális értékei / Kopócs Tibor (főszerk.)

A tartalomból:

Keszegh Margit: Gondolatok a Jókai Egyesületről

Striber Lajos: Komárom zenei életéről

Szilva József: A révkomáromi Művészeti Alapiskola

Fűriné Nagy Edit: A rajzolás, teremtés


Létünk 2014/1
500 Ft
Bence Erika (felelős szerk.)

A társadalmi, tudományos és kulturális folyóirat 2014/1-es számának négy rovatában tanulmányokat olvashatunk a jog, az irodalomelmélet és -történet, a kutatástörténet, a filozófia, a pedagógia, a történelem és az építészet területeiről. Az ötödik rovatban pedig könyvismertetőket, kritikákat és egy konferenciabeszámolót. A szóban forgó szám melléklettel jelent meg, melyben a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács által meghirdetett 2013. évi A magyar tudomány ünnepe a Vajdaságban esszé- és tanulmánypályázat egyetemista kategória díјnyertes munkái kaptak helyet.


Gömörország 2014. ősz
600 Ft
Az északi magyar peremvidék fóruma / B. Kovács István (főszerk.)

A tartalomból:

B. Kovács István: Reformátusok a 17–18. századi Rimaszombaton

Böszörményi István: Fegyelmi ügyek a losonci református gimnáziumban az 1948-as forradalmat megelőző időszakban

Varga Imre: A csehszlovákiai magyar reformátusság létkérdései

Pósa Lajosról


Opus 28.
890 Ft
Szlovákiai magyar írók folyóirata / Hizsnyai Zoltán (főszerkesztő)

A tartalomból:

Tőzsér Árpád versei

Nagy Zopán versei

Zságot András prózája

Csikós Attila elbeszélései

Vida Gergely verse


Várad 2014/3.
800 Ft
Irodalom – Művészet – Társadalom – Kultúra / Szűcs László (főszerk.)

A tartalomból:

Szűcs László: Városkép, képzelt város

Balázs F. Attila: Campus, Nyitva felejtett ajtó, Aznapi profil, Villon nyakkendője

Keszthelyi György: Óévi madár, Napszilánkok, Nincs kérdőjel, Megpróbálok valami újat, Égi és földi szerepek


Millenniumi Muratáj
1.800 Ft
Irodalmi, művelődési, társadalomtudományi és kritikai folyóirat - Millenniumi kiadás / Pomogáts Béla - Ács Margit - Font Márta - Bencze Lajos - Vándor László - Bariska István - Csóka Gáspár

Az "Ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak..." első világháborús katonadal jut mindig eszemre, amikor a Muravidéken élő és egyre sorvadó őshonos magyarság életvitelének bonyolult összefüggéseit, annak gazdag múltját, változatos jelenét és "talán" bizonytalan jövőjét próbálom megrajzolni...bővebben


Acta Scientiarum Transylvanica - Biologia - 2010
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 18/1 - 2010 / dr. Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Fodorpataki L., Keresztes Zs. Gy.,Barna Sz.: Algatoxinok, cianotoxinok és biológiai hatásaik (összefoglaló értekezés) /Algal toxins, cyanotoxins and their biological effects (Review Article)

Török E., Jakab E.: A margittai municípiumi kórházból származó Staphylococcus aureus törzseken végzett molekuláris biológiai vizsgálatok / Molecular biology studies on Staphylococcus aureus strains originated from the Municipal Hospital, Marghita

Csatári G., Macalik K.: Makrofita állományok összehasonlító vizsgálata Kolozs megye halastavain / Comparative study of macrophyte communities in fishponds of Cluj county...bővebben

 


Acta Scientiarum Transylvanica - Agronomia - 2011-2012
1.600 Ft
Múzeumi Füzetek - 19-20/2 - 2011-2012 / dr. Fodorpataki László (főszerk.) / Múzeumi füzetek

Dávid, I., Máté, E.: A vízkeménység és pH módosító adalékok befolyása a herbicidek hatékonyságára (Biological activity of herbicides influenced by spray water hardness and pH adjusters)      

Fazakas, Cs., Jakab, S.: Dombvidékeink talajtakarójának sokszínűsége a lejtődinamika tükrében (Diversity in the soil cover of hillsides as a consequence ofthe slope dynamics)

Pásztor, J., Forgó, Z., Vlad, C.: A lengöborona munkaeszközeinek kinematikai modellezése és mozgásának vizsgálata (Kinematics modeling and motion analysis of oscillating harrow's working tools)          

Brendus, E. Zs.: Klaszteresedés, a vidékfejlesztés új paradigmája a Székelyföldön (Clustering - The new paradigm of the rural development in Székelyföld - Szekler Land) ...bővebben      

 


Erdélyi Múzeum
1.600 Ft
Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII. Kötet - 2016. 1. füzet / Kovács Kiss Gyöngy (főszerk.) - Kovács András (felelős szerk.)

Tartalom

W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék középkori szolgabírái

C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc pályája az erdélyi püspöki szék elfoglalásáig

Gálfi Emőke: Az egyházi javak szekularizációja és az erdélyi fejedelmek székvárosának születése

Fejér Tamás: A procancellariusi tisztség a Báthoryak korában (1571–1602)

Bogdándi Zsolt: Az Erdélyi Fejedelemség személyes jelenléti bírósága és a táblai elnökök a 16. század második felében...bővebben

 


Gömörország 2015. Nyár
600 Ft
az északi magyar peremvidék fóruma / B. Kovács István (főszerk.)

Kiemelt témánkMiskolc - a befogadó város

A tartalomból

Derecskei Gyula: Egy méltatlanul elfelejtett gömöri építőmester: Miks Ferenc (1814-1879)

Goda Gertrúd: Holló Barnabás: Szabó István mellszobra Rozsnyón

Herczeg Tünde: Az Eperjesi Jogakadémia Miskolcra költöztetése (1918-1919)

Viga Gyula: Gömör árucseréjéről és annak miskolci kapcsolatairól

Németh - Bozó Andrea: Bacskai Béla születésének 80. évfordulójára

 

 


Transsylvania Nostra 2010/1
2.800 Ft
Épített örökség

Az Épített Örökség alcímet viselő négynyelvű (magyar, román, angol) folyóirat ebben a számában többek között ezeket a témákat járja körül: A tűzkárosodott besztercei á. h. evangélikus templom (Nagy Bejámin),  A besztercei á. h. evangélikus templom falfestményei (Kiss Lóránd), A besztercei á. h. evangélikus templom bútorzata (Mihály Ferenc).


Transsylvania Nostra 2010/3
2.800 Ft
Épített örökség

A kiadvány minden lapszáma tudományos információk gyűjteménye, amelyek a kulturális örökség legfontosabb, felbecsülhetetlen anyagi, esztétikai és szellemi értékeket hordozó ágának, az épített örökségnek a területén tevékenykedő szakemberek kutatási, restaurálási és helyreállítási munkálatainak eredményeit teszik elérhetővé. Az Épített örökség alcímet viselő háromnyelvű (magyar, román, angol) folyórat többek között e témával foglalkozik: Rom volt... rommá lesz? (Dér István).


Szőrös Kő 2014. ősz
600 Ft
Balázs F. Attila (főszerk.)

A tartalomból:

Nicolae Coande: Kert

Rodolfo Hasler: A penna látomása, A piac látomása, A Deutchland látomása, A török fürdő látomása

Luminita Anarie: Szélcsend, Szemeim

Turczi István: Az Írás nevű Isteb

Száraz Pál: Szárda szőnyege, A művész szíve, Az örökség

Balázs F. Attila: IdegenRészletes keresés