Betöltés...

Ferences iskoladrámák I.

Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.)

Csíksomlyói passiójátékok 1721-1739


Ár: 4.500 Ft

Raktáron

Argumentum Kiadó, Budapest
Akadémiai Kiadó
170 x 240 mm, kötött, 940 oldal
Kiadás éve: 2009
Sorozat: Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század
ISBN: 978-963-446-554-6

A Ferences iskoladrámák köteteiben, sorozatunk legnagyobb egységeként, több mint 60 drámaszöveg fog megjelenni. A szövegek néhány kivétellel az erdélyi Csíksomlyóról valók, a nagyhírű búcsújáróhelyen működő ferences kolostor könyvtára őrizte meg számunkra őket. Az 1342 oldalas kéziratos passióskötetet, a tragédiákat és komédiákat tartalmazó másik kötetet és a különálló füzeteket a II. világháború idején a templomban levő Mária-szobor lépcsője alá rejtették el a szerzetesek, s az anyag csak 1980-ban került elő. A szövegek közlésénél ennek a kéziratos hagyatéknak a beosztását és időrendjét követjük: első kötetünk 15 passiójátékot tartalmaz a Liber exhibens actiones parascevicas címet viselő passióskötetből. A szövegek 1721 és 1739 között keletkeztek, a csíksomlyói passióhagyomány kialakulásának az időszakában. Abban az időszakban, amikor a tatár betörések, tűzvészek után végre igazán fejlődésnek indulhatott a 17. században alapított ferences gimnázium, s a tanárok már gondolhattak arra is, hogy nagypénteken a Kis-Somlyó hegyén vagy az iskola színháztermében színházi és lelki élményt nyújtsanak az ide érkező több ezer zarándoknak. A passiószövegek már ebben a korszakban is sokfélék: a szenvedéstörténet mellett van bennük hitvita, moralitás, példázat, de a verses forma közös bennük egészen a 18. század végéig. A ferences színjátékhagyományról, a passiójátékok tipológiájáról, forrásairól, zenei és néprajzi vonatkozásairól részletes tanulmány olvasható a kötet elején. A passiójátékok betűhíven közölt, archaikus szövegeinek a megértését magyarázó jegyzetek segítik, s emellett a névtelenségüket őrző drámaíró szerzetes-tanárok kilétét, s ahol lehetett, életrajzát is felfedték a sajtó alá rendezők. Mivel az anyag Európában is egyedülálló, a bevezető egy részét és a drámák tartalmi összefoglalását angolul is közöljük.Részletes keresés