Betöltés...

Értetek-Értitek?

Szilágyi Károly

Egy őrült amerikás magyar élettörténete


Ár: 3.990 Ft

Raktáron

Pannónia Nyomda, Budapest
204 x 210 mm. fűzött, 152 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 978-963-12-1039-2

Az őrült amerikás magyar – figyelem, nem hülye, nem bolond, csak őrült – Lőrincz Kálmán, aki hazahozta a Jimmy Carter nevével fémjelzett Habitat for Humanity nevű lakásépítési programot, megalapította a Házat Hazát Alapítványt, és családi házak tucatjait építette fel kalákamunkában rászoruló, önmagukért tenni is kész magyar fiataloknak.

 A róla szóló könyv „cselekménye” három szálon fut. Az egyik a narrátor szövege, a másik Lőrincz egyes szám első személyben elmondott emlékeinek füzére, a harmadik pedig a dokumentumértékű emlékalbumokból, korabeli lapokból, interjúkból kiragadott bejegyzéseknek, leveleknek, idézeteknek és a fontosabb mérföldköveket megörökítő fényképeknek sora.

A narrátor Szilágyi Károly újságíró, aki megalakulásától fogva figyelemmel kíséri az alapítvány tevékenységét, szerkesztője volt a Világszövetség és a Nyugati Magyarság című lapoknak, amelyek először karolták fel Lőrincz programját, elindítója az alapítvány későbbi saját lapjának, gyakori résztvevője és hűséges krónikása az ország különböző vidékein megszervezett kalákamunkáknak és rendezvényeknek.

Lőrincz vallomásaiból az olvasó elé rajzolódnak életének fontosabb szakaszai, a gyermekkortól kezdve az első szerelemig, az Amerikába történő disszidálásától kezdve az új környezetben elsajátított élettapasztalatokig, a Habitattal és Carter elnökkel való megismerkedésétől kezdve a lakásépítő program hazahozataláig, az itthoni tartózkodó (olykor gáncsoskodó) fogadtatástól kezdve a bátaszéki, martonvásári, gödöllői, ceglédi és adonyi házak felépítéséig, az első boldog beköltözőktől kezdve az új otthonokba „beleszületett” legutolsó gyermekig, az anyaszervezettel bekövetkezett szakítástól kezdve a millecentenáriumra készített gyönyörűséges máriabesnyői tervek meghiúsulásáig, a súlyos szívműtéttől kezdve a csípőbeültetésig, a hosszú éveken át tartó mélyrepüléstől kezdve a remény újjáéledéséig, az új tervekig és a gólyalábas pénzgyűjtéstől kezdve a végenincs kilincselésig, kilincselésig, kilincselésig.

Lőrincz Kálmán még Amerikában megtanulta, hogy nem elég valamit jól csinálni, beszélni is kell róla. Modernebb kifejezéssel élve: mindent dokumentálni kell. Óriási, tízkilós albumokat cipelve tűnik fel ma is hol ennek, hol annak a minisztériumnak a folyosóin, előszobáiban osztályvezetőkre, államtitkárokra és miniszterekre várva… Azok pedig nézik, nézik a mérhetetlen hit és tenni akarás hiteles és beszédes dokumentumait, elismerően hümmögnek, gratulálnak, és támogatást ígérnek… Aztán, a huszadik telefonos rákérdezés után már csak hümmögnek… Tucatnyi ilyen óriási albuma van Lőrincz Kálmánnak, s e kincsestár drágaköveinek legszebbjeit is megismerheti az olvasó e könyvből. Köztük azoknak a vallomásait is, akik feleségként, munkatársként, barátként, jótevőként, kuratóriumi elnökként, kalákamunkásként, lakásvárományosként vagy boldog háztulajdonosként mindig ott álltak Lőrincz Kálmán mellett, s ma is kitartanak mellette.Részletes keresés