Betöltés...

Erdővidék ékköve: A nagybaconi református templom

Nagybaczoni Molnár Ferenc

(Egyháztörténeti bevezetővel)


Ár: 2.400 Ft

Raktáron

Ordo Equestris, Budapest
180 x 235 mm, fűzött, 56 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 978-963-12-8946-6

Nagybaczoni Molnár Ferenc, a székelyföldi Erdővidék történetének egyik legavatottabb, Nagybacon történetének pedig - beleértve az egyházat is -, Iegavatottabb szakértője, és a történelemtudományok mellett, más tudományágakat érintően is magas szintű felkészültséggel rendelkezik. A székelység históriájának kutatásában megkerülhetetlen tényező, akire mindenképpen érdemes figyelmet fordítani. (A kiadó)

Erdővidék műemlékeinek sorában kiemelkedő helyet foglal el a méltán sokra értékelt nagybaconi református templom. A térségben egyedülálló elhelyezkedése, valamint közép- és kora újkort idéző emlékei, régóta foglalkoztatták a szakértőket, és mindegyre vonzották a múlt iránt figyelemmel viseltetők csoportjait. A többszöri alakításon átesett templomot, bár eredeti jellegéből keveset őrzött meg, az újabb építészeti beavatkozások - a korabeli más templom átépítésekhez viszonyítva - nagyrészt előnyösen érintették. Amiért is, egyedi hangulatú külső-és belső megjelenésében, Erdővidék településein hiába keresnénk párját. Jelen kiadványunkban, a szerző, Nagybaczoni Molnár Ferenc, a már ismert alapossággal járja körül és mutatja be a szép egyházi építményt, miközben - szerencsénkre - nem hallgatja el, időnként sarkított véleményét sem. A templom leírását a nagybaconi református egyház története vezeti be, ami az egykor fennállt körülményekkel együttes értelmezést segítheti elő. Merthogy a napjainkban ismert Nagybacont alkotó települések Sepsi- és Telegdibacon különleges közpolitikai helyzete egyházi téren alig volt érzékelhető. A most közreadott történeti munka, a Leg-Erdővidékibb falu című kötet vonatkozó fejezeteinek kismértékben módosított önálló változata. Részletes keresés