Betöltés...

Erdélyi Múzeum - LXXVIII. kötet - 2016. 4. füzet

Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Veress Károly (szerk.)

Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXVIII, kötet 2016/4


Ár: 1.600 Ft

Raktáron

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
170 x 240 mm, fűzött, 154 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 1453-0961

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva „a hitágazati hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak. Jelenlegi felelős szerkesztő 1999 óta Kovács Kiss Gyöngy. A lap 2011-ig (főként anyagi meggondolásból) évente két alkalommal, összevont két-két számmal – 1-2, illetve 3-4 – jelent meg, 2012-től pedig évi négy, tudományterületenkénti tematikus lapszámmal jelentkezik. Szemléletében követi az előző folyam koncepcióját, az erdélyi magyar tudományosság fóruma és tágabb kitekintésben egyfajta híd az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között. Az európai és erdélyi hagyomány ötvözete áll a szerkesztési koncepció tengelyében: az önismeret, az etnikumközi párbeszéd, a térség kultúrái közti kapcsolatok rendszeres építése. A szerkesztői szándék szerint a folyóirat a szellemi tájékozódást és az európaiságot kívánja szolgálni, sajátosan kisebbségi szemleként, nemzetiségi intézményként. Főként történeti, irodalmi, bölcsészeti, nyelvészeti, néprajzi, filozófiai, jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi tanulmányokat jelentet meg. Szerzői között 1990 óta is jelen vannak az erdélyi és a kárpát-medencei magyar tudományosság jeles képviselői. Ugyanakkor tág teret kínál a kolozsvári és erdélyi egyetemek magyar diákjainak, magiszteri hallgatóknak, doktorandusoknak. A szerkesztőség tagjainak zöme az egyetemen is tanít.

Tartalom

Papp Levente: Télosz és funkció a biológia filozófiájában            

Kovács Attila: A totalitarizmus (egyik) leckéje  

Mag Vince: Az államhatárok térbeliségének megközelítésmódjai a határ menti együttműködések és a geometriai tér sajátosságainak függvényében              

Horváth Gizella: A Dada halott, és élvezi

Száva Csanád: A láthatatlan dimenziói

Veress Károly: Valóságépítő virtualitás                

Műhely

Gergely P. Alpár: Herbert Paul Grice a jelentésről          

Ivácson András Áron: Az önként vállalt nehézségek regiszterei              

Máté Adél: Az ember politikai és/vagy magánéleti szabadsága                

Incze Éva: Az épület hermeneutikai fogalma    

Szemle

Kerekes Erzsébet: Az autentikus bocsánat lehetősége  

Tánczos Péter: Igazolt hiányzás               

Horváth Dávid: Idők közt a szó

Lázár Zsolt: Az ontológiai sűrűség visszanyerése            

Jakab Zalán-Tamás: Két hagyomány, két fogalom        

Tóth I. János: Bioetikai és biopolitikai tanulmányok       

Máté Adél: Intézmény, lázadás, ethosz               

Bilibók Renáta: Az ismétlés ritmusa: mi, hogyan, miért?             

Dénes Gabriella: Tordai Zádorra emlékezve      

Molnár Péter: Alkalom a szakmai találkozásra   

Száva Csanád: A politika köreinek illusztrálása

Plesek Zoltán Ákos: Az orvosi lelki gondozás a bölcselők zseb(könyv)ében         Részletes keresés