Betöltés...

Erdélyi Múzeum - LXXIX. kötet - 2017. 1. füzet

Kovács Kiss Gyöngy (felelős szerk.) - Kovács András (szerk.)

Az EME Elnökségének, Bölcsészet-, Nyelv-, Történettudományi, valamint Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályainak közlönye - LXXIX. kötet - 2017. 1.


Ár: 1.600 Ft

Raktáron

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
168 x 240 mm, fűzött, 260 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 1453-0961

Erdélyi Múzeum – eredetileg az EME elnökségének és az első szakosztálynak a közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Múzeumnak (1818) tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva „a hitágazati hittan és a napi politika kivételével” minden tudományágnak. Jelenlegi felelős szerkesztő 1999 óta Kovács Kiss Gyöngy. A lap 2011-ig (főként anyagi meggondolásból) évente két alkalommal, összevont két-két számmal – 1-2, illetve 3-4 – jelent meg, 2012-től pedig évi négy, tudományterületenkénti tematikus lapszámmal jelentkezik. Szemléletében követi az előző folyam koncepcióját, az erdélyi magyar tudományosság fóruma és tágabb kitekintésben egyfajta híd az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között. Az európai és erdélyi hagyomány ötvözete áll a szerkesztési koncepció tengelyében: az önismeret, az etnikumközi párbeszéd, a térség kultúrái közti kapcsolatok rendszeres építése. A szerkesztői szándék szerint a folyóirat a szellemi tájékozódást és az európaiságot kívánja szolgálni, sajátosan kisebbségi szemleként, nemzetiségi intézményként. Főként történeti, irodalmi, bölcsészeti, nyelvészeti, néprajzi, filozófiai, jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi tanulmányokat jelentet meg. Szerzői között 1990 óta is jelen vannak az erdélyi és a kárpát-medencei magyar tudományosság jeles képviselői. Ugyanakkor tág teret kínál a kolozsvári és erdélyi egyetemek magyar diákjainak, magiszteri hallgatóknak, doktorandusoknak. A szerkesztőség tagjainak zöme az egyetemen is tanít.

Tartalom

Jakó Zsigmond 100

Az igazságot meg kell ismerni, és azt ki is kell mondani!

Kulcsár Árpád beszélgetése Jakó Zsigmonddal

Fodor Pál: Néhány szó Jakó Zsigmondról és hagyatékáról – köszöntő gyanánt

Hegyi Géza: Jakó Zsigmond és az Erdélyi okmánytár

Balázs Mihály: Jakó Zsigmond és a szegedi kora újkori vállalkozások

Oborni Teréz: Jakó Zsigmond és a kora újkor kutatása

Pál Judit: Jakó Zsigmond, a tudományszervező

Sipos Gábor: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az erdélyi levéltárügy

Kovács András: Jakó Zsigmond, a tanár

Fejér Tamás: Szakembernevelés az Erdélyi Múzeum-Egyesület kutatóintézetében

Lupescuné Makó Mária: Jakó Zsigmond település- és népiségtörténeti kutatásai

Dáné Veronka: Szubjektív életrajz

Zsoldos Attila: Egy posztumusz Jakó-kötetről

Tanulmányok

Hegyi Géza: Terrae Christianorum. A „keresztény földre” telepedett románok dézsmáltatásának kezdete

Gálfi Emőke: A kolozsvári és a gyulafehérvári ötvösök viszálya a 16. század végén

Kázmér Miklós–Timár Gábor: Az északi fény első tudományos leírása –

 Marcello Squarcialupi: De coeli ardore (1580)

Fejér Tamás: Az erdélyi kora újkori okleveles gyakorlat datálási kérdéseiről

Nagy Kornél: Andrea Santacroce bécsi apostoli nuncius és az erdélyi örmények egyháza

Fehér Andrea: Lakodalmak a Székely családban.

Adalékok a 18. századi erdélyi házassági szokásokról

Zsoldos Ildikó: A Vécseyek Szatmárban

Lőrinczi Dénes: Nagy-Románia oktatáspolitikája a Székely Mikó Kollégium történetében (1918–1938)

M. Lezsák Gabriella: „Ott békültem ki magammal és a sorssal…”

László Gyula kolozsvári évei (1940–1949) a tudomány és a haza szolgálatában

Szemle

László László: A Wesselényiek földjén: Erdély és az Alföld peremén

Fehér Andrea: Szövegbe zárt normaszegők

Markaly Aranka: Az írás, amely megörökít és emlékeztet

Bakk Antal-Pál: A Kölesériána sorozat első kötetéről

Bakk Antal-Pál: Erdély aranybányászata

Tóth Levente: Hit – tudomány – közélet

Olosz Levente: A kolozsvári zsidóság keresztmetszete

Sütő Kálmán Zsolt: Szemelvények egy gazdag életműből

Gaal György: Életpálya az erdélyi tanügy és művelődéstörténet szolgálatában

Ladó Ágota: Kötelezők röviden

Egyesületi közlemények

Bitay Enikő: Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2016. évi munkájáról Részletes keresés