Betöltés...

Erdélyi gazdaság - Erdélyi politika

Vita Sándor

Tanulmányok, cikkek, dokumentumok 1933-1946


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár
135 x 200 mm, fűzött, 632 oldal
Kiadás éve: 2015
ISBN: 978-606-542-054-0

A Vita Sándor (1904–1993) visszaemlékezéseit és 1943–44-es naplóját tartalmazó, két évvel ezelőtt megjelent kötet (A Hiteltől a Tisztelt Házig) után most az általa is szerkesztett Hitelben, az Ellenzékben és más erdélyi lapokban megjelent tanulmányait, cikkeit, s néhány, a hagyatékából előkerült és most először megjelenő, 1946–47-ben készült tanulmányát kapja kezébe az olvasó.

„Vita a két világháború közötti időszak legkiemelkedőbb gazdasági szakírója volt – írja a bevezető tanulmányában a kötetet gondozó Sárándi Tamás. – A Hitelben megjelent nagyobb terjedelmű publikációi napjainkban is a korszak és az általa tárgyalt kérdések legjobb forrásának számítanak, sok tekintetben azóta sem született jobb vagy korszerűbb összefoglalás. Ezek sorába tartoznak az erdélyi mezőgazdaságról, a Székelyföld önellátásának lehetőségéről, illetve a különböző szövetkezeti típusokról szóló írásai.”

De talán nem kevésbé fontosak Vitának kora társadalmára, illetve a politikai közösségre vonatkozó cikkei sem, olyanok, mint A harmincévesek problémája, Az új nemzedék közszelleme, Magyar szociálpolitika és mások, amelyekben – egy új világháború és a fasizmus előrevetülő fenyegetésében, majd annak embert próbáló szorongattatásai közepette – az erdélyi magyarság megmaradásának, illetve előrelépésének kulcskérdésére kereste a választ: arra, hogy képes lesz-e és miképpen önmagát közösségként, gazdasági, társadalmi és szellemi szférákat egybefogó szerveződésként megjeleníteni. És figyelmet érdemelnek olyan, a hagyatékából most először megjelenő tanulmányok, mint az Eszmefuttatás a független Erdélyről, Az erdélyi magyarság béketörekvéseiről. Háromnegyed század elmúltával számtalan, e kötet írásaiban annak idején felvetett kérdés – úgy érezzük – ma sem kevésbé időszerű.Részletes keresés