Betöltés...

Élők, holtak és adósságok

Hesz Ágnes

A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában


Ár: 2.800 Ft

Raktáron

L'Harmattan Kiadó, Budapest
PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs
155 x 225 mm, fűzött, 280 oldal
Kiadás éve: 2012
Sorozat: Kultúrák keresztútján
ISBN: 978-963-236-561-9

A halál témáját érintő kulturális és szociálantropológiai irodalomban gyakori téma a modern nyugati ember és a más kultúrákban élők halálképének, halálhoz való viszonyának különbsége. E különbségek azonban az úgynevezett nyugati társadalmakon belül is érzékelhetők. Nem egy antropológus számolt be arról, hogy az általa megismert európai falusi közösségekben az emberek mennyire másként, mennyivel „természetesebben” viszonyultak a halál kérdéséhez és a halottakhoz, mint ami számára saját társadalmi közegében megszokott volt. Ezekben a közösségekben a halál nem tabutéma, nem a haldokló és családjának magánügye, a haldoklás s a halál körüli gyakorlati teendők ellátása pedig nem vagy nem teljesen került át abba a professzionális szolgáltatói szektorba, amely ma már a legtöbb helyen körülveszi.

Ugyanez érvényes a kötetben vizsgált faluközösségre is, ahol a halottak a közöttük és az élők között létrejövő kommunikáció, a róluk való beszéd és a feléjük irányuló rituális cselekedetek révén részei a falu mindennapi életének. A könyv éppen ezért elsősorban az élők és holtak viszonyára koncentrál, azt kívánja bemutatni, hogy a halottaknak milyen szerepe van az élők társadalmában. Az élők és holtak közötti összetett és ellentmondásos viszony leírása mellett a szerző bemutatja azokat a képzeteket és társadalmi tényezőket, amelyek e viszonyt alapvetően meghatározzák, rámutatva azokra az összefüggésekre, amelyek az élők egymáshoz, illetve a halottakhoz fűződő kapcsolata között fennállnak. Egyrészt azt vizsgálja, hogy melyek azok a morális értékek, együttműködésre vonatkozó elvárások, amelyek mindkét viszonyt meghatározzák. Másrészt részletesen foglalkozik azzal, hogy az élők és holtak között különböző formában (halotti rítusok, álom, látomás) végbemenő kommunikációnak milyen szerepe van a társadalmi kapcsolatok alakításában, azaz, hogyan válik az élő közösségen belül zajló kommunikációvá: az élők hogyan és mit közölnek egymásnak a halottakon keresztül.Részletes keresés