Betöltés...

Egyházüldözés Kárpátalján 1944-1991

Dupka György

(Idővándor állandó és a mobil tematikus kiállítás katalógusa a Tiszabökényi Árpád-házi Szt. Erzsébet és a Mártírok r. k. templomban)


Ár: 3.500 Ft

Raktáron

Intermix Kiadó, Ungvár
Szolyvai Emlékparkbizottság
205 x 290 mm, fűzött, 96 oldal
Kiadás éve: 2017
Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek
ISBN: 978-963-9814-90-5

„1945-ben Sztálin kiadott egy az egész közép-kelet európai egyházüldözést meghatározó iratot, melyben megbízza a Szovjetunió Népbiztossága melletti Orosz Ortodox Egyházügyi Tanács elnökét Karpovot, hogy utasításainak megfelelően hajtsa végre az istenhit teljes eltörlését. Ennek eredményeképpen sok görög- és római katolikus pap, református lelkész került a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba. Mindenki, akire bármilyen kisebb a Szovjetunió ellen irányuló „vétséget” véltek felfedezni, Szibériában kötött ki.” (...)  „Az aktív római katolikus papok közül 19-et (46 %-ot) a Szovjetunió javító-munkatáboraiba deportáltak. Ez az arány felülmúlja az elhurcolt görögkatolikus papok és református lelkészek arányát. (…) „Egyházmegyénk szovjet uralom alatti, szenvedéssel és vértanúsággal teli történetét a mai napig kevesen ismerik. Papjaink 1945–1956 közötti elítélése és a GULÁG javító-munkatáboraiba való deportálása ugyan közismert tény, de ezeknek az eseményeknek a háttere, körülményei, egyáltalán pontos adatai - a források feltáratlansága miatt – jórészt homályban maradtak.”

Erről a nehéz időszakról számos tanulmány, könyv született Magyarországon és Kárpátalján is. A korszak és az elítélt papok sorsának illusztrálására felhasználtuk az eddig megjelent és ismertté vált legfontosabb munkákat. A szerzők közt található püspök (Majnek Antal), világi pap (Csáti József, Dióssy Géza, Bohán Béla SJ, Plackinger Pál, Puskás László), szerzetes (Hidász Ferenc OFM), nővér (Melega Gabriella Anna OP), ismert helytörténész (Botlik József, Dupka György, Fedinec Csilla, Tegze József, Riskó Marianna, Szendrey Anita) és mások. A korszak, dokumentumok és események történeti feltárásával együtt szeretnénk emléket állítani azoknak a papoknak, akik életük árán is hűségesek maradtak hivatásukhoz, egyházukhoz.Részletes keresés