Betöltés...

Egyháznagyok a magyar középkorból

Fraknói Vilmos

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
130 x 185 mm, kötött, 336 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás - Fraknói Vilmos. – Budapest : "Élet" Irodalmi és Ny. Rt., 1917.

Cesarini Julián

Azon főpapi diplomaták között, kik a kelet felől Európát fenyeget veszélyek elhárításának munkájában a római szentszéket szolgálták, egyik sem teljesítette föladatát szentebb lelkesedéssel, de egyúttal szerencsétlenebb eredménnyel, mint Cesarini Julián bíbornok. Munkában és küzdelmekben gazdag ifjúkor előzi meg történelmi jelentőségű szereplését. Elszegényedett római patrícius család sarja, nélkülözések közepett végezi tanulmányait Perugia, Bologna és Pádua iskoláiban. Leckék adásával szerzi meg kenyerét és úri házaknál a gyertyák maradványait gyűjti össze, hogy éjszakáit olvasásnak szentelhesse. Fáradhatatlan szorgalma jeles tehetségekkel frigyesül. És alig hogy a jogtudori fokozatot elnyerte, a páduai egyetemen tanszéket foglal el. De hivatása a gyakorlati élet terére vezette csakhamar. Magára vonta Branda bíbornok figyelmét. Ezen főpap, ki diplomatiai szereplésével és a művészet bőkezű pártolásával egyaránt kitűnt, mikor 1421 tavaszán, mint pápai legátus Németországba küldetett, hogy a császár és a birodalom hadseregét a husziták kiirtására indítsa, rábirta az ekkor alig huszonhárom éves Juliánt, hogy hozzá csatlakozzék és a római curia szolgálatába lépjen. /részlet/Részletes keresés