Betöltés...

Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850-1852, 1856

Katona Csaba

Ár: 1.500 Ft

Raktáron

Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred
145 x 198 mm, fűzött, 248 oldal
Kiadás éve: 2008
Sorozat: Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai
ISBN: 978-963-87621-3-9

Balatonfüred történetének, gazdag hagyományának vélhetően leginkább ismert és feldolgozott időszaka a 19. század. Gyakran, s büszkén hivatkozunk a Reformkorra, amikor településünk valóban az ország szellemi és politikai elitjének a találkozóhelye volt. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy mindent tudunk erről a valóban roppant érdekes, és színes korról. Ismereteink gyakran csak egy-egy jól hangzó anekdota, történet szintjén maradnak meg, s természetesen a jól ismert hírességek- gondoljunk csak Jókai Mórra vagy Blaha Lujzára- állnak a középpontban. Sajnos néha elfelejtjük, hogy vannak olyan személyiségek ebből az időből is, akiknek emlékét nem őriztük meg, esetleg a méltatlan feledés homálya borítja értékes tevékenységüket. Ilyen Écsy László fürdőigazgató, aki nem vendége, hanem állandó lakosa volt Fürednek és oroszlánrésze volt abban, hogy a füredi fürdő, a Savanyúvíz országszerte, sőt a határokon túl is népszerű gyógy- és üdülőhely volt az 1800-as években. Túlzás nélkül állítható, hogy ő a 19. századi Balatonfüred egyik legfontosabb, meghatározó jelentőségű alakja. Igaz nevéhez - és ez lehet a feledés oka -nem fűződnek nagyszabású és látványos tevékenységek, épp "csak" több mint fél évszázados aktív fürdőigazgatói működése során múlhatatlan érdemeket szerzett Füred hírnevének fenntartásában. Páratlan hosszú ideig szolgálta a fürdőt, 1835-ben nevezte ki őt posztjára a pannonhalmi főapát, amit aztán közmegelégedésre töltött be 1888-ig. Kinevezéséig a fürdőt bérlők kezelték, akik nem ügyeltek eléggé annak fejlesztésére, ő azonban hangyaszorgalommal és elhivatottsággal vette kézbe a Savanyúvíz ügyeit és dolgozott annak felvirágoztatásáért. Itt közzétett naplójának különlegessége, hogy ráadásul egy olyan érdekes időszakban keletkezett, ami mindannyiunk történeti érdeklődésére számíthat: az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverését követő években. A napló lapjain a fürdő mindennapjai elevenednek meg: számos gazdaság-, társadalom-, művelődés- és helytörténeti adalékkal gazdagodhat az olvasó Écsy precíz sorainak olvastán. Ha ma végiglépdelünk a felújított fürdőközpontban, megelevenednek a naplóban felemlített helyszínek, átélhetőbbé válnak a korabeli emberek mindennapjai. Az olvasó a napló elolvasása után jobban fogja érteni a fürdő akkori működését, és még többre fogja becsülni azt a szorgalmas, településépítő munkát, amit elődeink végeztek településünk érdekében.

Dr. Bóka István

polgármester Részletes keresés