Betöltés...

Csinódi népköltészet

Magyar Zoltán

Az Úz-völgyi csángók folklórhagyománya


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Balassi Kiadó, Budapest
145 x 200 mm, kötött, 560 oldal
Kiadás éve: 2009
Sorozat: Magyar Népköltészet Tára
ISBN: 978-963-506-796-1

A már Orbán Balázs és Becze Antal által is nagy számban említett Úz-völgyi földrajzi nevek is jelzik, hogy noha a 20. századig lakatlan maradt e vidék, mégis része volt a kászoni táji tudatnak. A szájhagyomány szerint az első gyimesi csángók 1910 körül települtek ide, Csinód benépesülése csak az 1930-as évekre tehető. Az Úz-völgyi csángó településeken az 1960-ásévek derekán éltek a legtöbben (mintegy 450 fő), mára mindössze 300 lélek lakja a kistájat alkotó községeket. A kötet anyaga a három havasi telepen - Csinód, Egerszék, Lesőd - egy évtizeden keresztül folytatott folklorisztikai kutatómunka eredménye. Mint népköltészeti monográfia, a teljesség igényével igyekszik számba venni e néprajzi kistáj szövegfolklór-hagyományait, a meséktől, mondáktól, igaz történetektől az archaikus népi imádságok és a szokás költészet világáig. A helyi folklórkincs feltárását nagyban megkönnyítette, hogy a kutatónak e havasi telepeken még sikerült több kiemelkedő tudású népi hagyományőrzőre rátalálnia, köztük a könyv fő adatközlőjére, a polihisztor Karácsony Gyulára, az "utolsó csángó mesemondóra". Részletes keresés