Betöltés...

Csallóköz történeti vázlata

Beleházi Bartal György

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 128 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás – Pest. Heckenast Gusztáv

A magyar irodalomnak egyik jeles hőse, de ki megnevezetlen kivánt maradni, a mult évi Vasárnapi Ujság lapjain a csallóközi uti képeket adta, s ezeket egyszersmind általános érdekü uti vázlattal kisérvén, a csallóközi népet "nemzetünk egyik saját eredetiségü ös sarjának, s beékelve különféle nyelvü népek közé, Magyarországnak nyugatfelé legvégső őrsének nevezi;" s azt teszi még ezekhez, hogy „e földet okmányaink hazánk legszámosb s legrégibb nemes családai szülöhelyéül ismerik." - Csallóközi utja folytában pedig, a mint Sz. Mihályfát elhagyja, a mai Csallóközt ekkép rajzolja: "Sajátságos ezen helységek kinézése; leginkább a községek fekvését tekintve : körülbelül egy órányi területen itt például, tizenkét Karcsa nevü falut számlálni ,különbféle előnevekkel; :egyik a másiktól alig öt-husz percznyi távolságban. Valóságos képét vélnök benne az eredeti magyar megszállásnak s letelepedésnek, a mint talán honfoglaló s letelepedő őseink családonként, marhástul, bizonyos távolságban tanyát ütöttek egy főbb hely körül. Ezen körülményt különösen Felsö-Csallóköz (az egész Pozsony vármegyei Csallóközt érti) régi nemesi telepein vehetni észre. Alig hagyja el az utas az egyik apró falut, már másikat lát maga előtt, vagy legalább szünetlenül egy két különvált házat, majort, vagy tanyát ér. Sajátlagi népét, itt még a szolgákat sem igen véve ki, majdnem kizárólag az alsóbb földmivelő nemesség képezi. Tudvalevőleg Csallóközben, hol egész falvak nemes lakosokból állanak, ezen néposztály a legelterjedtebb; ritka család, lesz már - ugymond ő honunkban, mely Árpádkori okiratokból mai nevét kimutatni képes volna. A legrégibbnek is, ha, maig változatlanul ősi birtokában megmaradt, neve legalább többször s bizonytalanul változott Sujtásos és talán historiai, meg traditionalis nemzet lehetünk, de monumentalis bizonyára nem vagyunk, - sokat elfeledtünk." Részletes keresés