Betöltés...

Bús düledékeiden

Kovács Sándor

Kárpátalja vár- és kastélykalauza


Ár: 3.990 Ft

Raktáron

Romanika Kiadó, Budapest
kötött, 170×240, 200 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN: 978-963-87287-6-0

Kárpátalja. 
Tekintsünk végig ezen a tájon, és érzékelhetjük, igazi csodavilág. A Kárpátok bérceinek friss fuvallata, a kristálytisztavizű, rohanó patakok csobogása nemzetünk történelmének legmeghatározóbb korszakát idézi: a honfoglalást. De nem csak a honfoglalást! A törökvilág által szétszakított ország egyesítésére tett legnemesebb törekvés – a kuruc kor dicsőségét hirdeti itt még ma is minden hegy és szikla, csermely és folyó, fa és bokor.


Úgy tartják, Magyarország évszázadokon át Európa keleti védőbástyája volt. Kárpátaljára – a védőbástya eme északkeleti szegletére – mindez többszörösen is igaz. A mindenkori támadók, a hazára és Európára törő ellenség legvéresebb rohamait – az első csapást kellett saját testével felfognia. A különböző hódítók felégették településeit, lemészárolták lakóit, rabságba döntötték népét, elrabolták természeti kincseit és javait. A „hadak és vizek járása után” azonban elpusztíthatatlan, szívós lakóinak hitéből mindig újjáépült.


A megszámlálhatatlan pusztítás után épen maradt, s egykorvolt szépségüket sokszor már csak részleteikben sejtető ódon várak, kastélyok kőfalai és legendavilága az évszázadok súlya alatt görnyedve próbálnak gátat vetni a feledés homályának.


Vajh, ha a kövek beszélni tudnának!


A várfalak kövei bizonyosan megszólalnának, és mesélnének a mai kor emberének azokról a letűnt korokról, a dicsőséges és olykor balsorstól vezérelt időkről, melyek során a csatazajtól hangos várak a nemzeti fennmaradás öntudatos bástyái voltak.
De sajnos a kövek némák!


Ezért próbáljuk meg a lehetetlent, helyettük megszólalni, elmondani üzenetüket és közreadni a vidék várainak, kastélyainak, kúriáinak, palotáinak históriáját.Részletes keresés