Betöltés...

Bokrétába kötögetem vala

Halász Péter

A moldvai magyarok néprajzához


Ár: 2.290 Ft

Raktáron

Európai Folklór Intézet, Budapest
170 x 235 mm, fűzött, 440 oldal
Kiadás éve: 2002
Sorozat: Örökség sorozat
ISBN: 978-963-9450-13-8

A szerző kötetében csángó tárgyú tanulmányait gyűjtötte össze. Halász Péter írásai részletező megfigyelésen, alapos terepmunkán nyugszanak. Nem elégszik meg az archaikus jegyzetek leírásával, hanem változásukban követi őket. Szemléletér áthatja az együtt élő népek közös múltjának, műveltségi kapcsolatainak értelmezése. Tanulmányain átüt a személye elkötelezettség, leírásai élvezetesek és tanulságosak lesznek az érdeklődő olvasó számára.

Szakmai körökben és a magyarság sorskérdései iránt érdeklődők között egyaránt ismeretes, hogy a moldvai magyarok a hagyományos népi műveltség igen régies állapotát, archaikus rétegeit őrzik, s ezek a magyar művelődés szempontjából megkülönböztetett jelentőségű értékek. A moldvai magyarok- földrajzi, politikai, nyelvi és vallási elszigeteltségük következtében nagyobb mértékben őrizték meg hagyományos műveltségünk történelmi rétegeit, azokat, amiket a Kárpát-medencén belül élő magyarság, részben a különböző európai hatások, részben pedig a belső változások következtében, jórészt már felhagyott. A néprajzkutatásnak fontos feladata tehát, hogy népi kultúránknak ezt a viszonylag egységes, ebben a formában és teljességében már sehol máshol fel nem lelhető területét minél tökéletesebben feltárja, a tudomány és a nemzeti művelődés számára hozzáférhetővé tegye. Részletes keresés