Betöltés...

Besztercebánya multjából.

Jurkovich Emil

Tárcagyűjtemény


Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 118 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás – Besztercebánya : Hungária, 1906.

Jurkovich Emil (Létánfalva, 1857. dec. 2. – Bp., 1936. aug. 4.): gimnáziumi tanár, helytörténész. 1876-tól a bécsi Pazmanaeum papnövendéke volt, teológiai tanulmányait azonban félbehagyta és 1879-től a bp.-i tudományegy.-en klasszika-filológiát tanult. 1881-ben nyert tanári oklevelet; 1882 elejétől 1903-ig a besztercebányai kir. kat. főgimn. tanára, 1903-tól a nagybányai áll. főgimn. ig.-ja volt. 1905 végén a besztercebányai gimn. ig.-ja, 1906-ban uo. tankerületi főig. lett. 1919-ben nyugalomba vonult; ezután Bp.-en élt. 1888-ban két tanártársával megalapította a Besztercebánya és Vidéke c. hetilapot; a lapnak hosszabb ideig munkatársa volt. Jelentős szerepet játszott az 1909-ben megnyitott besztercebányai városi múzeum létrehozásában.

Művei: A besztercebányai kir. kath. főgimn. tört. Besztercebánya, 1895. - Besztercebánya az 1848/49. é. szabharc idején. Uo., 1899. - Ünnepi beszéd, melyet az 1848-iki alapvető törv-ek szentesítésének félszázados évford-ján Besztercebánya sz. k. város képviselőtestületének 1898. VI. 12: mondott. Uo., 1898. - A besztercebányai kir. kath. főgimn. tört. Pótlás. Uo., 1900. - Besztercebánya multjából. Tárcagyűjt. 1-2. köt. Uo., 1901, 1906. - Besztercebánya és vidékének kalauza. Uo., 1902. - II. Rákóczy Ferenc szabharca és Besztercebánya. Uo., 1903. - Liudprand tört. munkái. Ford. Gombos F. Albinnal és Gaál Lajossal. Bp., 1908. (Középkori krónikások 6/7.) - Ünnepi beszéd, melyet a besztercebányai városi múz. megnyitása alkalmából 1909. X. 17: tartott. Besztercebánya, 1909. - Történeti tárcák. Uo., 1910.Részletes keresés