Betöltés...

Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010

Liszka József (szerk.)

Az Etnológiai Központ Évkönyve 2010

Acta Ethnologica Danubiana 12


Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
170 × 240 mm, kötött, 216 oldal
Kiadás éve: 2010
Sorozat: Acta Ethnologica Danubiana
ISBN: 9788089249459

Évkönyvünk – amellett, hogy elsősorban a szlovákiai magyar tájak népi kultúrájának kutatási eredményeiről ad számot – nyitva áll a Duna-medence népeinek népi kultúráit bemutatni kívánók előtt is. A komáromi Etnológiai Központ kutatási prioritásaival összhangban kiemelten foglalkozunk a szakrális néprajz szerteágazó kérdéskörével, hiszen a néprajznak ez az ága mind magyar, mind szlovák vonatkozásban az egyik legelhanyagoltabb területnek számít. Hangsúlyos szerepet szánunk továbbá az interetnikus kapcsolatok kutatási eredményeinek a bemutatására, valamint a különféle jelenkutatási és változásvizsgálatok prezentálásának is.

 

A tartalomból:

L. JUHÁSZ ILONA: Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első

DORIS WAGNER: Reklám a horogkereszt árnyékában (Összefoglalás)

JAKOUBEK, MAREK: A „romabűnözés” okairól

FILKÓ VERONIKA: Identitás, nyelvhasználat és vallási élet. Zemplén megye szlovákságának egyéni imádságrepertoárja, imaalkalmai

JÓZSEF LISZKA: Állíttatott keresztínyi buzgóságbul? Adalékok a szakrális kisemlékek állíttatási okainak ismeretéhez (Összefoglalás)Részletes keresés