Betöltés...

Az Esztergomi Érseki-Főmegye papságának közmüveltségre ható irodalmi működése a legujabb korban.

Majer István

[Lépjen velünk kapcsolatba az árért]

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
150 x 205 mm, kötött, 64 oldal
Kiadás éve: 2013

Hasonmás kiadás - Esztergom, 1873.

Midőn a bécsi folyó 1873-ki év tavaszán megnyitandó világkiállitáson, mintegy a világ szinpadján, a föld szintén minden művelt nemzetével a magyar is föllépni készül, hogy korszerü müveltségét, iparmüveit, hona terményeit s akkép szellemi és anyagi erejét feltüntetve, tekintélyét emelje s öntudatával együtt életképességét is fokozza: a korral haladni szerető s hazafiúságban soha el nem maradt, sőt többször előljárt, magyar katholikus egyházirend kormányával, véreivel ez ügyben is egyesülten s mintegy karöltve eljárni hazafiui kötelességének tartja; mert a közbecsület , a közjólét s evvel járó közboldogság a keresztény morálnak egyik legszentebb feladata, melynek életet adni első rendben annak apostolai a papok vannak hivatva. (…) Midőn szeretett esztergomi érseki megyénknek hű munkásai, azon tudattal, hogy nem szabad visszavonulni s véka alá rejteni a fényt, mely hivatva van világositani az embereknek, irodalmi müködésünk egy negyed századi gyümölcseit e füzetben feltüntetjük, s evvel egy terjedelmesb és kimeritö magyar egyházi Bibliographiának is utat törni ügyekeztünk ; az önérzet édes nyiltságával lépünk a tisztelt nagy közönség elé, hadd lássa a világ, hogy mi nagy tudományú és apostoli ihletségű Főpásztoraink példája és atyai buzditásai által ösztönöztetve és hivatásunk lángszelleme által lelkesitve a tudományokkal s a közmüvelödés nemes eszközeivel sokkal többet foglalkozunk, mintsem barátaink hinni s ellenségeink ócsárlólag kétségbe vonni merik. Hadd lássa a világ, hogy az obcurantismus, a tudatlanság vaksága, a hideg közöny a kath. papságnak nem kenyere; hadd lássa, hogy a kath. papságnak miként hivatásszerü szelleme mindenek fölött kitünik ellenségei iránti nagylelkü türelmében, úgy buzgalma munkásságának nemes gyümölcseiben; hadd lássa, hogy tisztes egyházi rendünk a közjót és nemzeti becsületet igazán szivén viselve, nem kimél sem fáradságot sem pénzbeli áldozatokat, hogy a lelkeket a tökély azon magaslatához segélje, hol az örök boldogság honol.Részletes keresés