Betöltés...

Az erdélyi szászok betelepedéséről

Horst Klusch

Az erdélyi szászok betelepedéséről

Ár: 3.500 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
170x240 mm, kötött, 124 oldal
Kiadás éve: 2009
Fordító: Szenkovics Enikő
ISBN: 9789732609200

Horst Klusch erdélyi szász tudósember, a szászok eredetének, történelmének kutatója, aki e népcsoport világban való helyét keresi, önértelmezésének történelmi alapjait vizsgálja Az erdélyi szászok betelepedéséről című tanulmánykötetében. Sieben­bürgen név és a szászok eredetéről szóló tanulmányait követő írásaiban a szászsághoz kapcsolódó betelepedés-elméletek valószínűségét vizsgálja, a legújabb elméletek felől a szászok erdélyi betelepítését az 1096-1154 közötti periódus eseményeivel hozza kapcsolatba. A történelmi események szakszerű felidézésével és rekonstruálásával az erdélyi szászok különböző korokban megélt viszonyait, sorsát, szerepét vizsgálja. Hiteles történelmi forrásokból építi fel érvelését, hatalmas filológiai apparátust moz­ga­tó gondolatmeneteiben a keresztes hadjáratok idejéből, a német lovagrend történetének kutatása nyomán, a szebeni Szent László prépostság keletkezése történetének felku­ta­tásával az erdélyi szászok itt-létének első bizonyítékait vizsgálja. Egyik tanulmány elején jegyzi meg: ''Az erdélyi szász történelem 900 éve, amelybe egyháztörténetünk is beletartozik, elvész a mitológiai távolban. A hagyomány szerint ez a szebeni Szent László prépostság elismerő okiratával veszi kezdetét.'' Egyháztörténeti perspektívát is érvényesítve, a szász viselet történetének a felidézésével, a szászok nyelvének eti­mo­lógiai vizsgálatával, a szász néphagyomány kezdeteit kutatva a tulajdonképpen önnön gyökereit kereső szerző szellemi kalandját kísérhetjük nyomon, ahogyan évszázadokon átívelve igyekszik felidézni saját népe múltjának jelentős mozzanatait.Részletes keresés