Betöltés...

Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697-1792

I. Tóth Zoltán

Ár: 2.000 Ft

Raktáron

Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda
140 x 195 mm, fűzött, 504 oldal
Kiadás éve: 1998
Sorozat: Múltunk könyvek
ISBN: 973-9311-25-3

„Ebben a könyvben a román nemzetiségi öntudatosodás folyamatát kísérelem meg bemutatni a források tanúsága alapján. A valóságtartalom, melyhez eljutottam, nem felel meg sem a magyar, sem a román nacionalista történetírás megszokott eredményeinek. Bár nem ölel fel minden megközelíthető egykorú forrásanyagot, minden eddigi kísérletnél többet használ fel, és a leglényegesebb anyag nagy részét felöleli. Megírásából az emberi lehetőségek határain belül minden célzatosság hiányzik, kivéve egyet: a valóság megismerésének vágyát.” (részlet az előszóból)

Ez a mű, amelyet az olvasó ezennel kézbe vehet, 1946-ban látott napvilágot. Dokumentum és ma is aktuális mű. Szerzője, I. Tóth Zoltán a magyar történetírás rendhagyó alakja, egyetlen mártírja. 1956. október 25-én érte golyó, amikor – mint dékán – az egyetemi hallgatóság igényeit akarta a Pártközpont elé terjeszteni. Ember és mű értékét akkor tudjuk felbecsülni, ha kora összefüggéseibe próbáljuk elhelyezni, pontosabban: a ma újrafelfedezett multikulturalitás színes szövevényébe.

A tartalomból: Mítoszok nélkül: I. Tóth Zoltán könyve (Miskolcy Ambrus); Az erdélyi román nemzeti öntudat feltételei és előzményei; Az erdélyi iskolázás hatása a román nemzeti öneszmélésre, Az erdélyi román történelmi tudat elsõ nyomai, Klein Ince politikai céljai, A nemzetfogalom alakulása Klein Ince korában, Az unió sorsa 1744 után, A világi értelmiség, Az egyházi értelmiség, Unió és nemzetiség, Az ortodox szabadságharc győzelme és az illírizmus, A nemzetfogalom alakulása, Az erdélyi román közoktatás kezdetei, A történelmi tudat kialakulása, Felvilágosodás és nacionalizmus, Az erdélyi triász, I. Tóth Zoltán nyomtatásban megjelent műveinek bibliográfiája (Csatári Dániel)Részletes keresés