Betöltés...

Az Egyedi Apátság története

Bunyitay Vincze

Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
150 x 205 mm, kötött, 80 oldal
Kiadás éve: 2012

Hasonmás kiadás - Nyomatott Hűgel Ottónál - Nagyvárad, 1880.

„A történelem az, mely a multak mindig elhalóbb hangjait felfogja. Ily hangok közvetítője e sorok irója, az egyedi apátság tünedező nyomainak keresője, - midőn egy munkabiró s tettre kész áldozár, az apostoli Fölség legmagasabb kegyelméből nyeri a kitüntetést, hogy főpapja legyen a vidéknek, melynek 'született földesura, s fényt vessen a romokra, melyek fölött őseinek szelleme lebeg.

A Zichy nemzetség ugyanis az apátságalapitó Gutkeledős nemzetségnek nemcsak birtok, hanem vér szerénti örököse is, amint ez a Zichy-codexek lapjaiból eléggé sejthető. E körülmények igazolják e munka megjelenését épen most, midőn az apátság - területének birtokosában kétszeresen támad föl, fényes multja uj lobbot vet, s kétszeresen adatik vissza a nagyváradi egyházmegyének az uj apátban, mint a megyének fiában. A krónikák szegények arra, hogy hasonló esetet tüntethessenek föl. Ez esemény viszhangja e monographia, mely sok részében még pótolandó; de rendeltetése szerént fölelevenitője Egyed szép multjának.”

Bélfenyér, 1880. október 4. Bunyitay Vincze.Részletes keresés