Betöltés...

Az akáclombos város

Kerényi Éva

Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Gömör-Kishont Múzeum Egyesület, Rimaszombat
165 × 240 mm, kötött, 218 oldal
Kiadás éve: 2013
Sorozat: Gömör-Kishonti Téka
ISBN: 978-8089455-06-5

Izgalmas feladatra vállalkozott a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa, aki Rimaszombat, azaz az  „akáclombos város” 19. századi polgári világának legjellemzőbb részleteibe próbál betekintést nyújtani. Egy városképet és belső világot, amelyet az I. világháború s annak számunkra tragikus végkifejlete – akárcsak a környékbeli településekét – szinte alapjaiban semmisített meg. A kötet alapját a szerzőnek a Gömörország című folyóiratban 2006-tól megjelentetett és gazdag képi anyaggal is ellátott „A polgári Rimaszombat” című sorozata képezi.

A kötet nem hagyományos értelemben vett tudományos munka. Az ezektől könnyedebb, a korabeli hangulatokat felelevenítő idézetekkel bőséggel ellátott olvasmányosabb szerkezet a mélyebb történelmi ismeretekkel nem rendelkező olvasó számára is betekintést nyújt a mára letűnt világ mindennapjaiba. Az egyes fejezetek csak nagyon lazán kötődnek egymáshoz, így a kötetet szinte bárhol el lehet kezdeni olvasni. A 14 fejezetben megismerkedhetünk például a város közigazgatásával (benne a polgármesterek, főispánok és alispánok életrajzi adataival), Rimaszombat demográfiai alakulásával, az ipar, az építészet, a közlekedés fejlődésével, a könyvtárakkal és a mai Gömör-Kishonti Múzeum létrejöttével és kezdeti időszakával. Önálló fejezeteket kaptak a város társas egyletei, a bálok és mulatozások világa, a zene és színház. Természetesen nem maradhatott ki az oktatás és nevelés kérdésköre sem. A zárófejezetben az ünnepi eseményekről, az évfordulókról és megemlékezésekről olvashatunk.Részletes keresés