Betöltés...

Aranykertbe' aranyfa

Takács György

Gyimesi, hárompataki, úz-völgyi csángó imák és ráolvasók


Ár: 3.600 Ft

Raktáron

Szent István Társulat, Budapest
170 x 240 mm, kötött, 580 oldal
Kiadás éve: 2001
ISBN: 963 361 283 7

A könyvben szereplő archaikus népi imádságokat és ráolvasókat 1992 és 1999 között hallottam, javarészt a Csíki-havasok mélyén megbúvó aprócska csángó telepeken, Kosteleken, Gyepecén és Magyarcsügésen. "Gyűjtéseimet" a környező vidékek hagyományából merítvén sok különleges imádsággal és ráolvasóval egészítettem ki, így a szélesebb körben elterjedt, általánosnak mondható pénteki, esti, hajnali imákon túl ritkább, esetenként unikális szövegek - Páduai Szent Antal-hoz szóló apokrif imák, a csíki angyalozás rítusénekeit idéző, vagy a középkori Szent Borbála-kultusszal is összefüggő, gyógyulásért, jó halálért mondott imaváltozatok, szemverés elleni vízvető, fejelfúvó ráolvasók, Szent Antal tüze, torokgyík, árpa, marhatályog. kártékony madarak, rontás, kígyómarás vagy éppen boszorkányok "eltiltására" használatos "olvasások" - is szerepelnek közöttük. Hegyeken-völgyeken jártamban, a messzi patakfejekben, zord kősziklák tövén álló csángó házacskák melengető tüze mellett ülvén rengeteget tanultam sokszor teljesen iskolázatlan, ám a bennünket körülölelő teremtett világban velük született intelligenciájukkal, eleik igazságra vezérlő hagyományának fényében tökéletesen eligazodó ismerőseimtől, barátaimtól. Lélekbarázdáló sorsukból fakadó istenes bölcsességük, jóra vezérlő tanításaik, évszázadok megtisztító izzását fuvalló imáik, a gonoszok által megszállott beteget könnyező lélektusában orvosoló "olvasásaik" elragadtatott, eleven hevülete, vibráló eksztázisa formálta könyvemet, amely megtartó szeretetük melege, szívük álomlátó heve, feltétel nélküli hitük aranyló röpte nélkül sohasem születhetett volna meg. Takács GyörgyRészletes keresés