Betöltés...

Aranyágacska

Szántó György

Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
130 x 200 mm, kötött, 352 oldal
Kiadás éve: 2017
ISBN: 978-973-26-1175-3

A ​regény az utolsó Árpád-házi királyok nagy magyar sorskérdésekkel való vívódását ábrázolja megrendítő erővel… IV. Béla uralkodásának utolsó évei, István, László és Endre alakja villan fel hol egymásutáni képsorban, hol egymás mellett párhuzamosan a kötet lapjain, s mögöttük ott kavarog a XIII. századi magyar társadalom ellentmondásokkal, tragikus küzdelmekkel, nagy vereségekkel váltakozó hatalmas forgataga. A regény központi figurái: IV. László, és III. Endre mélyen átérzik és átélik a két világ ütközőpontjában gyökeret vert magyarság tragikus vívódásait. Védőpajzsot tartani a feudális Nyugat elé, s felfogni a barbár népek vad rohamait, vagy a nagy népvándorlás élére állva, elsöpörni a magyarságot mindig eláruló minden válságos helyzetben hátba támadó Nyugatot – ez a regény alapproblémája. Erre ad választ az író, s akárcsak a többi történelmi regényeiben, a múltról mesélve, a mai emberhez szól mondanivalója. De nemcsak ez található a regényben… A magyar események szélesebb európai horizontba illeszkednek. Megelevenedik előttünk a virágzását élő gazdag Velence, a nagy olasz reneszánsz csaknem minden jelentős alakja. Tanúi vagyunk a világ első regénye, a \"Vita nuova\" születésének. Szemünk előtt fogant meg Dantéban a \"Divina Commedia\" gondolata, látjuk Giottót és néhány társát, a nagy művészeti megújhodás úttörő alakjait. Találkozunk Marco Polóval, aki éppen megtér távolkeleti útjáról. Hallunk Julianus barátról, aki után Kézai Simon, a nagy magyar krónikaíró kutat… Ezenkívül számos nagy történelmi esemény szemtanúivá válunk a mű olvasása közben.

Most, hogy tömegekben vonultak fel temetésid Csákok, Abák, Németújváriak, Aporok, Borsák, Dobokák, Kendék, Subiehok, Frangepánok és a többi országrész nagyurai, tisztán látták, mit hagyott reájuk ő, aki ott fekszik a ravatalon. Hogy amit az első Árpád-király megkezdett, amit a többiek folytonos harcokban nem tudtak kiépíteni, azt az utolsó Árpád véghezvitte mindnyájuk ellenére. Öntudatot és szervezetet adott velük szemben a megyéknek, a foglaló nemzetségek ama tömegének, amelyet mindig lenyeltek eddigelé a nagy halak. De most még erről is hallgattak, senki sem felelt Domokos úrnak, és csak azt látták, hogy a király olaszainak is egyszerre hűlt helyük van. És mindazokból, akik nem voltak itt, megértették, hogy a megyei urakkal együtt maradtak nagyon magukra. Szántó GyörgyRészletes keresés