Betöltés...

Aranka György erdélyi társaságai

Enyedi Sándor (válogatta)

Ár: 1.000 Ft

Raktáron

Szépirodalmi Könyvkiadó
115 x 197 mm, kötött, 283 oldal
Kiadás éve: 1988
Sorozat: Ritkaságok
ISBN: 963 15 3634 3

Antikvár könyv

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratait, illetve az Aranka György-hagyaték túlnyomó részét két erdélyi közgyűjtemény őrizte meg: a kolozsvári líceumi könyvtár és az Erdélyi Múzeum Egylet gazdag gyűjteménye. A második világháború után ezek az iratok a Román Akadémia kolozsvári fiókjának kézirattárába kerültek. Itt végezte kutatásait Jancsó Elemér professzor is, aki 1955-ben jelentette meg három kötetre tervezett munkájának első részét, a társaság működésével kapcsolatos dokumentumok gyűjteményét. Kötetünkben olyan iratokat talál az olvasó, amelyek egyik részét kéziratból (pl. levelek), másik részét nyomtatott szöveg alapján közöljük. Ez utóbbi típusú dokumentumok esetében vagy a korabeli nyomtatványokra, vagy csak Jancsó Elemér már modernizált szövegközlésére támaszkodhattunk. (Néhány eredeti dokumentum ugyanis ma már nem hozzáférhető.) Gyűjteményünkben tehát különböző nyelvi szintet tükröző írások olvashatók, s a régi nyomtatványok esetében Aranka György nyelvhasználata is összemosódik a más-más városban működő nyomdák szedőinek nyelvjárásával, illetve ortográfiájával. A Szövegmagyarázó jegyzetek-ben minden esetben jelezzük a szöveg forrását.

A szövegekben a mai helyesírás szabályai szerint egységesítettük a központozást, az egybe- vagy különírást, a hangjelölést, a kezdőbetűk használatát. Megőriztük a régies, illetve tájnyelvi sajátságokat tükröző szavak és kifejezések írásmódját, a dátumok és a sorszámnevek korabeli jelölését. Az idegen szavak írásmódjánál akkor tartottuk meg az eredeti változatot, ha a szó jelentése időközben változott, vagy azt ma is idegennek érezzük. A személynevek írása az eredetit követi; a ma elfogadott alakot a Névmagyarázatok-ban zárójelben közöljük. Részletes keresés