Betöltés...

Amikor mindenki a háborús állapotok igája alatt roskadoz...

L. Juhász Ilona

Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. Adalékok az első világháborús migráció történetéhez


Ár: 5.900 Ft

Raktáron

Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
170 x 240 mm, kötött, 466 oldal
Kiadás éve: 2015
Sorozat: Notitia Historico-Ethnologica
ISBN: 978-80-89249-79-4

Az első világháború ideje alatt a mai Szlovákia területére érkező erdélyi menekültek kapcsán olyan kérdésekre kerestem a választ, mint például hová érkeztek menekültek, miképpen oldották meg a helyiek az ennek kapcsán felmerült különféle problémákat/feladatokat, hogyan készítették fel a lakosságot a menekültek érkezésére, hogyan szervezték meg a fogadásukat, elszállásolásukat, étkeztetésüket, az ifjúság iskoláztatását, a magukkal hozott állatok elhelyezését, hogyan és mikor utaztak vissza otthonukba, s nem utolsósorban: mindez milyen gazdasági terheket rótt ismét a kutatott terület lakosságára és így tovább. Fontosnak tartottam a sajtóban megjelent írások (hírek, versek, beszámolók stb.) szó szerinti hosszabb terjedelmű közlését, mivel ezek segítségével érzékeltetni kívántam a korszellemet, az akkori nyelvezetet stb. Lényegében ezek a különféle műfajú írások töltik be az adott időszakban élt, s napjainkban már nem megszólaltatható adatközlők szerepét...  

L. Juhász Ilona a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tudományos munkatársa. Kutatói érdeklődése többek között a temetőkultúra, a modern kori hiedelmek, a folklorizmus, valamint a kultúrában bekövetkezett változások kérdései felé irányul. Nevéhez fűződik a szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia összeállítása, amely hat kötetben látott napvilágot, illetve az intézet honlapján, digitális formában férhető hozzá. Tanulmányait magyar, szlovák és német nyelven hazai és külföldi tudományos folyóiratokban, konferenciakötetekben teszi közzé. Fontosabb önálló kötetei: Rudna I. Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században. Komárom-Dunaszerdahely 2002; "Fába róva, földbe ütve …” A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál. Somorja-Dunaszerdahely 2005; Jelek a térben. Szakrális kisemlékeink. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet 2006 [Liszka Józseffel közösen]; Neveitek e márványlapon ... A háború jelei. Adalékok a világháborús emlékjelek etnológiai értelmezéséhez. Komárom 2010; Rítusok, jelek, szimbólumok. Tanulmányok az összehasonlító folklorisztika köréből. Somorja-Komárom 2011; A harmincnégyes kőnél. .. Haláljelek és halálhelyjelek az utak mentén. Somorja-Komárom 2013. Részletes keresés