Betöltés...

Alsófehér vármegye története a római korban.

Dr. Cserni Béla

Ár: 5.000 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
180 x 250 mm, kötött, 460 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás – Nagy-Enyed. Nagyenyedi Könyvnyomda és Papirárugvár, 1901

„Mikor az Alsófehér vármegye Monografiáját összeállító bizottság megtisztelő felszólítására elvállaltam Alsófehér vármegye római hóditás alatti történetének megírását, jól ismertem a feladat nagyságát és sulyos voltát; de a már előre felismert nehéz körülményeket valódi, majdnem ijesztő színben csak akkor láttam tisztán, midőn az összegyüjtött adatok felhasználásához kezdve, a források nagy halmaza feküdt előttem, s én emellett még azoknak sokoldalu hiányosságáról, hézagos voltáról, sőt némelyeknek megbizhatatlanságáról is meggyőződtem. Első teendőm volt tehát kútforrásaimat tüzetesen átvizsgálni, összehasonlítani egymással s kiválogatni a legmegbizhatóbbakat, hogy annak alapján csakis a legjobbakat használjam fel ezen reám bizott nehéz, de ugy vármegyénk, valamint általában hazánkra nézve is igen fontos munkához. S miután ezen magában véve is elég kényes és összebonyolitott dolgot elvégeztem volt, sajnálattal tapasztaltam, hogy nagyon is leapad a rendelkezésemre álló forrásanyag, melyet azonban legjobb tehetségem szerint használtam fel a kitüzött czél elérésére.”Részletes keresés