Betöltés...

Akik hozzájárultak a magyar kultúra és tudományos élet fejlődéséhez

Wertzberger Péter

...Akik nélkül a magyar kultúra és tudományos élet szegényebb lenne...


Ár: 2.300 Ft

Raktáron

Bookyard Kiadó, Marosszentgyörgy
132 x 195 mm, fűzött, 360 oldal
Kiadás éve: 2014
ISBN: 978-606-8546-28-5

Forrásanyagok hosszas tanulmányozása, böngészése után befejeztem ezt a szerény írást, tanulmányt, amelyet ezúton nyújtanék át tisztelettel az olvasónak. Kezdetben egy részletes magyarázatokat tartalmazó előszót szándékoztam hozzáfűzni. Végül lemondtam róla. Hadd beszéljen minden magyarázat helyett maga az írás! Csupán arra szorítkoznék, hogy néhány sorban magyarázatot adjak, mi is ez a könyv, amelyet az olvasó a kezében tart? Kikről szól? Milyen célból íródott? Ez a tanulmány bemutatni szándékszik azoknak a nevezetes, rendkívüli embereknek, nevezetes, rendkívüli magyaroknak a történetét, életútját, akik származásuk révén abba a csoportba sorolhatók, akiket Ady Endre "bélyeges sereg"-nek nevezett, tehát a zsidó származású magyarokét.

Hogy kik ők és, hogy mit tettek egyéni hírnevük és az ország, a nemzet tekintélyének a gyarapításáért - remélem - kiderül majd e könyvnek az oldalairól. Ezek között vannak, akiket vallásos zsidó hitben neveltek, vannak akiket egyáltalán nem foglalkoztatott a származásuk, vannak olyanok, akik levetették zsidóságukat, bár származásuk az volt. Közös vonásuk, hogy valakik, valahol számon tartották a hovátartozásukat. Talán helyes lenne, ha mindenki maga döntené el, hogy minek tartja magát.

A XIX-ik század utolsó harmadában az egyenjogúsított zsidóság bekapcsolódott az ország gazdasági és kulturális életébe. Ugyanígy bekapcsolódtak a magyar társadalom többi különféle származású személyei is. A zsidó származású magyarok éppen olyan magyarok, mint a más származású magyarok. Közülük a nevezetes magyarok emelték a magyarság rangját a nagyvilágban. Az asszimilált zsidóság beleolvadt a magyar közéletbe, összolvadt a másmilyen vallású magyarokkal. A magyar társadalmat csak velük együtt lehet elképzelni, ugyanígy a magyar kultúrát is. Hogy mi volt a célom ennek a tanulmánynak a bemutatásával? Mindenek előtt a megemlékezés!

A könyvben szereplők közül, akiknek az élete mondhatni – többé, kevésbé – sikertörténet volt, azok időben elhagyták szülőhazájukat. A választott hazájukban elértek szakmai sikereket, anyagi jólétet, de a vágyakozás, a honvágy megmaradt mindenikük lelkében.

 Részletes keresés