Betöltés...

Acta Siculica 2010

Kinda István (főszerk.)

Acta Siculica 2010

Ár: 6.900 Ft

Raktáron

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
210 × 295 mm, kötött, 734 oldal
Kiadás éve: 2010
Sorozat: Székely Nemzeti Múzeum évkönyve
ISBN: 18438385 ISSN

A Székely Nemzeti Múzeum 2010-es évkönyve a múzeumi örökség, a természettudományok, régészet és történettudományok és a néprajz tárgyköréből közöl tanulmányokat, továbbá a múzeumi igazgató éves jelentését.A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2010 évkönyve

Előzékoldalak

Vargha Mihály: A Székely Nemzeti Múzeum igazgatói jelentése (2009. november – 2010. október)

Múzeum és örökség

Tóth Zsuzsanna: Az Apor-kódex restaurálása (2009–2010)

Dimény Erika: A kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum 2009–2010-es múzeumpedagógiai foglalkozásai

Természettudományok

Székely Viorica: Catalogul colecţiei de plante „Pap Sámuel” a Muzeului „Molnár István” din Cristuru Secuiesc

Petráss Katalin – Mátis Attila – Berde Lajos: Az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) a Rétyi Nyírben

Kocs Irén: A Magyar Természettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében található, Székelyföldön gyűjtött ormányosalkatú bogarak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea)

Rozner István: Adatok Erdély, Partium és a Bánság dögbogár, sutabogár és sajkabogár faunájához (Coleoptera: Silphidae, Histeridae, Scaphidiidae)

Urák István – Samu Ferenc – Máthé István – Balog Adalbert: Arachnológiai (Arachnida: Araneae) kutatások a Mohos-tőzeglápban

Molnár Lídia: Adatok az erdei fülesbagoly (Asio otus L.) téli táplálkozásához Sepsiszentgyörgyön köpetvizsgálatok alapján

Barti Levente: First record of Pipistrellus kuhlii (Chiroptera: Vespertilionidae) from Transylvania and a morphological approach to the lepidus taxon

Régészet – Történettudományok

László Attila – Sztáncsuj Sándor József: Vase cu torţi pastilate, descoperite în aria Ariuşd–Cucuteni – Unele probleme privind evoluţia şi cronologia culturii Ariuşd în sud-estul Transilvaniei

Bordi Zsigmond Lóránd – Zăgreanu, Radu Iustinian Auxilia de la Olteni – Controverse şi interpretări

Deac, Dan Trei statuete egiptene de tip ushabti din colecţia Muzeului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe

Puskás József: 16–17. századi kályhaszemek és kályhacsempe-töredékek egy nyújtódi pincéből (Kovászna megye)

Coroi Artur: A háromszéki kilenc falu közös erdejének törvénye, 1713 (II. rész)

Csáki Árpád: Szárazság és pestis Háromszéken 1717–1720-ban

B. Garda Dezső: A gyergyói szarvasmarha útja

Rákóczy Rozália: A katonarenden lévők szabályozása Csíkszéken a Székely Határőrség iratainak tükrében

Demeter Lajos – Demeter László: Háromszéki honvédek, nemzetőrök, honleányok és honfiak az 1848–49. évi szabadságharcban III. Angyalos

Bán Attila: Az ágyúgyártás különös nehézségei Háromszéken 1848–1849-ben

Süli Attila: A Brassó-vidéki kormánybiztosság története 1849-ben

Bordi Zsigmond Lóránd: A második kökösi csata, 1849. július 2.

Szalkai Gábor: A 19. századi közúti forgalom jellegzetességei Magyarországon és Háromszéken

Nagy Botond: Megélhetési taktikák válság idején: kézdivásárhelyi csizmadia- és cipészmesterek az osztrák-magyar–román vámháború körülményei között

Dimény Attila: Kézdivásárhely polgári fejlődésének belső tényezői a 20. század közepéig

Tóth Szabolcs Barnabás: A Sepsiszentgyörgyi Olvasóegylet/Kaszinó története (1835–1946)

Pénzes Lóránd: A sepsiszentgyörgyi Sancta Maria-intézet: zárda, árvaház, óvoda, elemi leányiskola, leánygimnázium, óvónőképző

Néprajz

Szacsvay Éva: Die Botschaft der Bilder in der dekorativen Kunst: Kalvinistische Kirchenkunst – ungarische Volkskunst

Demeter Éva: Hímzés Felsőrákosról, mintarajzok Alsórákosról, Vargyasról

Lovász Réka: Szemelvények a mezőpaniti református egyházközség 19. századi életéből a levéltári források tükrében

Pozsony Ferenc: Orbaiszéki települések társadalmának változása

Szőcsné Gazda Enikő: Polgárosodás és modernizáció Orbaiszéken – A kovásznai fürdők példája

Buzás Miklós – Vass Erika: Két kép – Lozsád népi építészete, 1908, 2008

Kinda István: Az élettér és lakáskultúra főbb sajátosságai a háromszéki cigányoknál

Zolyomi Emőke-Gyöngyvér: A pránanadi gyógyítók tevékenysége Borszéken

Olosz Katalin: Újabb adatok a meggyilkolt csendőr (Butyka Imre) balladájához

Konsza Samu: Önéletrajzi írások (közlő: Konsza Júlia)

Szőcs Levente: „Életrajzom a Szinpadon” A gyergyócsomafalvi Köllő Teréz népi önéletrajzának értelmezése

Albert Ernő: A csíkdánfalvi huszár Lukács Károly népi kéziratos füzete (1910–1913)

Zsigmond Júlia: Kéziratos füzet Márkosfalváról az 1940-es évekből

Boér Hunor: A történeti Erdély magyar népességének területi tagolódása 2002-ben

Nekrológ

Coroi Artur (1948–2010)

 Részletes keresés