Betöltés...

Ábrándjaink kora

Keller László (összeállította)

X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia


Ár: 3.600 Ft

Raktáron

Lilium Aurum, Dunaszerdahely
125 x 200 mm, fűzött, 384 oldal
Kiadás éve: 2013
Sorozat: Vámbéry tanulmányok
ISBN: 978-80-8062-477-4

2012 kora őszén immár tizedik alkalommal adott otthont Dunaszerdahely a Nemzetközi Vámbéry Konferenciának. Egy-egy tudományos seregszemle életében a kerek évfordulók nem csak fontos események, amelyek alkalmat adnak a visszatekintésre, hanem a rendezvény értékét is megmutatják. Az a konferenciasorozat, amely immár egy évtizede képes megmozgatni a tudomány művelőinek széles táborát, minden kétséget kizáróan bizonyította életképességét és létjogosultságát. Az a város, intézmény és magánszemély pedig, amelyek és aki tizedik alkalommal képes megrendezni egy ilyen jellegű tudományos összejövetelt, elkötelezettségéről és rátermettségéről tesz évről évre tanúbizonyságot . A dunaszerdahelyi Nemzetközi Vámbéry Konferencia mára nem csak történetével, hanem jelenével is kiemelkedik a magyar nyelvű, orientalisztikai konferenciák közül. Egyedülálló, mert jelenleg az egyetlen, magyar nyelven zajló, állandó időpontú és helyszínű konferenciasorozat, amelynek előadásai kötetbe rendezve minden alkalommal megjelennek, és az érdeklődők rendelkezésére állnak. Különleges, mert a keletkutatás olyan széles spektrumát fogja át a régészettől a jelenkori politikatudományig, a magyar őstörténettől az újkori művelődéstörténetig, amelyre egyetlen hasonló, tudományspecifikus rendezvény sem vállalkozik. A Nemzetközi Vámbéry Konferenciát névadója munkássága determinálja arra, hogy gyakorlatilag a keletkutatás és rokontudományainak művelőit felsorakoztatva interdiszciplinális megközelítéssel emlékezzen évről évre Vámbéry Árminra, a nagybetűs Keletkutatóra, aki egy személyben volt nyelvész, történész, felfedező útleíró, művelődéstörténész és politológus.

A tizedik konferencia - valamint az előadásokból készített tanulmánykötet - sem szakított a rendezvény hagyományaival. Az előadások szinte valamennyi, Vámbéry Ármin által érintett tudományterület aktuális kérdéseibe betekintést engednek a magyar őstörténettől az orosz kolonizációig, a mongol posta hálózat fejlődésétől a kulturális markerekig. Jelen kötet külön értéke, hogy lehetőséget nyújt a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár arab, török, perzsa kéziratainak és nyomtatványainak megismerésére, bepillantást enged a középkori arab költészet világába, Mikes Kelemen nagyszerű levelein keresztül bemutatja a műfordítás különleges világát, és nem feledkezik meg Vámbéry Ármin személyéről, családjáról és magánéletének kevésbé ismert fejezeteiről sem. A kötet szerzői tanulmányaikkal tisztelegnek Vámbéry Ármin életpályája előtt, és emlékeznek a tudós keletkutató halálának századik évfordulójára.  

Tartalom

Darkó Jenő: A Priskos probléma

Madaras László: Honfoglalás kori temető Nagykörűből

Uhrman Iván: Sarolt – Történelem és/vagy mítosz

Kovács Szilvia: A peremisli csata (1099)

Vér Márton: A Mongol Birodalom postahálózatának kutatástörténete

Sinkovics Balázs: Vámbéry Ármin nézetei a nyelvrokonságról

Sárközy Miklós: Vámbéry Ármin felnőttkori családi viszonyai

Németh Pál: Iszlám-keresztyén párbeszéd a Krisztus utáni nyolcadik századból

Tüske László: Egy középkori arab költemény világa

Csirkés Ferenc: Millenarizmus, birodalmiság és irodalmi nyelv a 16. századi Közel-Keleten

Mészáros Klára: A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár arab, török, perzsa kéziratai és nyomtatványai

Kiss László: A mekkai zarándoklat első magyar nyelvű leírásai

Tasnádi Edit: Mikes Kelemen Törökországi leveleinek három törökországi kiadásáról

Szálkai Kinga: Vas-út a hatalomba: Az orosz birodalmi vasúthálózat  19. század végi fejlesztésének hatásai Közép-Ázsiában

Kovács Attila: Huran Yahya nyomában

Piricky Gabriel: A vallás és kultúra kölcsönhatása a jelenkori törökök között

Keller László: Közoktatási reform az Erdogan-i Török KöztársaságbanRészletes keresés