Betöltés...

A szörény vármegyei hajdani oláh kerületek.

Pesty Frigyes

(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1875. október 4-iki ülésén.)


Ár: 2.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 84 oldal
Kiadás éve: 2013

Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, 1876 - Hasonmás kiadás

"Magyarország délkeleti része, mely a mult század közepe óta a változó politikai rendszerek mintaiskolájává használtatott, és sok oly intézményt mutatott fel tarka változatosságban, mely másutt e hazában ismeretlen volt, a régibb századokban is különleges térképet, és külön fejezetet az alkotmánytörténetben igényelt magának. Ezen állapotok, melyek annak idején a nemzet érdekei által igazolva lehettek, de a mai alkotmányos theoria előtt meg nem állhatnak, a felismerhetlenségig elmohosodtak az idők viszontagságai által, és a köztudomásból egészen kivesztek, csak egyes jelek mutattak arra, hogy e vidéken némi eltérés fordul elő az ország szokásos berendezésétől, és hogy a történetnyomozóra itt oly feladat vár mint a bányászra, ki a felszínen talált némely érczes kövekből utasítást vesz magának, hogy a talpa alatti földet minden irányban aláaknázza. Nagy Lajos korában némi nyomát találjuk annak, hogy Krassó vármegye és a határos szörényi bánság egyes geographiai kivételeket mutat, melyekkel bizonyos szervezeti sajátságok is jártak." 

Pesty Frigyes (Temesvár, 1823. március 23. – Budapest, 1889. november 23.) történész, országgyűlési képviselő.

Pesty, Frigyes (1876) A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek. Értekezések a történeti tudományok köréből (5. 3). Részletes keresés