Betöltés...

A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században.

Sváby Frigyes

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 116 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás – Lőcse: Szepesmegyei Történelmi Társulat, 1901

„A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században« czímű füzetét nyújtja most választmányunk társulatunk tagjainak 1900-adik évi illetményűl. A csere igen szerencsés, mert ez a mű teljesekké egészíti ki társulatunknak eddig megjelent évezredes kiadványait, de a nélkül, hogy bányavárosaink történetéből sokat előlegezne. Vármegyénk tősgyökeres és csak okleveles, meg úri rendű és vagyontalan nemességének, városi polgárságának, jobbágyságának, s napszámos és cseléd lakosságának a XVIII-adik és XIX-edik században folyt mindennapi életéről mesteri rajzot adván ez a füzet, eleven alakokkal népesíti be azt a földet, a melynek csak politikai, vallási és műtörténeti változásairól számoltak be korábbi kiadványaink. De mégis elég mondanivalót hágy a bányavárosok történetének az ott kifejlődött, különös életviszonyokról. E mű egyébként is teljesen méltó arra, hogy helyet foglaljon társulatunk évezredes kiadványainak sorában. Szerzőjének tárgya iránt érzett meleg szeretete, igen nagy elméleti és gyakorlati tudása, rendkívül gazdag tapasztalása és erős ítélete nagybecsű korrajzot alkotott e munkában. Írója mint vármegyénk levéltárosa, a leghitelesebb adatok nyomán mondja el a régibb időkről szóló elbeszéléseit, s másfelől, szavai szerint: »az átalakúlások mesgyéjén élve«, minden kútfőnél igazibb forrásból, saját vizsgálódásaiból merítette az újabb időkre vonatkozó meggyőződéseit.”Részletes keresés