Betöltés...

A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota

Kozma Ferencz

A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota

A Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet által ezer forint pályadíjjal jutalmazott munka


Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
160 × 230 mm, fűzött, 472 oldal
Kiadás éve: 2008
ISBN: 9731764399

"Az 1875-ben megalakult «Székely mívelődési és közgazdasági egylet» kiváló feladatául tekintette alaposan megismerni a bajokat és nehézségeket, melyek a székely nép szellemi fejlődését és anyagi gyarapodását gátolják s módokat keresni a megismert bajok orvoslására, s évről évre minden kitelhető módon eszközölni e jóravaló nép előhaladását és jólétét. E czél valósítása végett az egylet központi választmánya alkalomszerűnek találta, hogy a «székely mívelődési és gazdasági viszonyoknak» egy hiteles adatokon nyugvó, kimerítő s állandó becscsel bíró, rendszeres leírására, bizonyos díj tűzetvén ki, pályázat hirdettessék."Részletes keresés