Betöltés...

A remény hősei

Nagybaczoni Molnár Ferenc

A Makk-féle összeesküvés székely szerveződései, és ezekben részes későbbi elítéltek - Erdővidék szabadságharcosa


Ár: 3.500 Ft

Raktáron

Ordo Equestris, Budapest
180 x 255 mm, fűzött, 132 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-963-12-5599-7

Második, bővített kiadás

A Török-Gálffy ügy tizenkilenc halálraítélt, de végül kegyelmet nyert résztvevője, a többi várfogsággal sújtott összeesküvővel egyetemben, önzetlenül, a nemzet nehezebb sorsú tömegei mellett való elkötelezettséggel és az ország alávetettségét elutasító meggyőződéstől sarkallva csatlakozott az összeesküvők táborához. Nem saját körülményeik mibenléte, hanem a hazaszeretet, a magyarsággal együvé tartozás vált bennük fő hajtóerővé. Kudarcuk, melyet a nem megfelelő helyzetfelismerés valamint a szervezés hiányosságai siettettek, kiállásuk jelentőségét aligha csökkentheti. A folytatásként jelentkező Várady-mozgalom, bár előbbre haladt a cselekvésben, hasonlóképp elbukásra kárhoztatott, amivel mind a kortársak mind az utókor számára világossá vált, a függetlenség kiharcolásának ezen útja akkoriban nem volt járható. A Remény Hőseinek nevezzük őket, mert elképzeléseik csak reménynek bizonyultak, de mindez, így sem volt hiábavaló. Áldozatukkal hozzájárultak a szabadabb Magyarország létrejötte elhúzódó folyamatának kibontakozásához.

Könyvünk két nagyobb egységből áll. Az első, a Török-Gálffy és a Várady- ügyet valamint azok elítéltjeit tárgyalja, a második pedig Várady egyik alvezérének, Száldobosi Borbáth László kapitánynak, külön kiadványban is hozzáférhető életútját vázolja fel. Borbáth László pályafutása, mint sok más 1848-as társáé, a székely határőrség szabta keretekből indult. Ám a szabadságharc során, az átlagos tiszti feladat-ellátáson túlmutató csapatszervező és önállóan végzett parancsnoki tevékenysége révén, már kiemelkedett a többiek közül. Mi több, az újabb kihívást jelentő Várady-összeesküvésben helyi vezető szerepet töltve be, ismét élete kockáztatásával vállalta a megtorlás veszélyével járó rejtett küzdelmet - Magyarországért. Az összes sikertelenség ellenére, katonai helytállása, a közjó érdekében képviselt harca, a kegyelem folytán sáncrabságra enyhült halálos ítélete - és ebből eredően fogságának viselése -, sokszorosan a tenni nem készek fölé emeli őt. A kiadvány több mellékletet, képet, szöveghű forrásdokumentumokat, hely- és névjegyzéket, valamint a Borbáth-kötetrész, leszármazási táblákat is tartalmaz.

Nagybaczoni Molnár Ferenc két évtizede kutatja Székelyföld, ezen belül elsősorban Erdővidék történetét. Rendelkezik az egyik legfontosabb történészi követelménnyel, a valóság megismerésének, és az elért eredmények torzítás nélküli nyilvánossá tételének igényével. Egyik célja, az ezzel szemben álló nézetek és elméletek visszaszorítása, vagy legalábbis érvényesülésük fékezése. Sokan nem szeretnék ha sikerrel járna, pedig az értelem diadalával mindenki nyerhetne valamit. (Dr. S. A. nyomán)Részletes keresés