Betöltés...

A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. I.

Rácz Károly

Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 260 oldal
Kiadás éve: 2014

Hasonmás kiadás – Sárospatak, 1874.

„Kétszáz éve lesz 1874. március ötödik napján azon eseménynek, mely szerint a magyarországi protestantismus tervszerű üldözésének célbavételére egy merőben katholikus férfiakból álló, ugynevezett rendkivüli törvényszék összeült Pozsonyban, hogy itéletet hozzon a lázadás ügyében megidézett protestáns lelkészek felett. Üldözött őseink ugyan mindenkor megérdemlik, hogy irántok egészben véve részvéttel és kegyeletes érzéssel viseltessünk, különösebben pedig, a hitben erősek felől illő tisztelettel és kellő méltánylással emlékezzünk meg: de szenvedéseik eme kétszázados évfordulata, kiválóbb mértékben, mintegy hathatósabban hiv fel bennünket, utódaikat arra, hogy kötelességünket irántok teljesitsük, áldozván nehány percet az ő emlékezetöknek.

Ámde minthogy az ő szenvedésök története egyszersmind hasznos és fontos tanulságokkal teljes, a mennyiben az egyetemes üldöztetés idején tömör fallá alakulván, megtörtek rajtok elleneik rohamai : a hazai két protestáns felekezet tagjai, a mult idők e jelenségéből a közegyetértés szép és dicső példáját tanulhatják meg, mind a jelenre, mind a jövőre nézve; mert közös ellenség ellen csak egyesült erő képes oltalmat nyujtani.”Részletes keresés