Betöltés...

A nyelvföldrajztól a névföldrajzig VI.

Vörös Ferenc (szerk.)

Határtalan névföldrajz - A 2015. május 28-30-i alsóőri névföldrajzi tanácskozás előadásai


Ár: 2.950 Ft

Raktáron

UMIZ - Magyar Média és Információs Központ, Alsóőr
Imre Samu Nyelvi Intézet, Alsóőr
140 x 200 mm, fűzött, 322 oldal
Kiadás éve: 2015
Sorozat: Imre Samu Nyelvi Intézet Kiadványai
ISBN: 978-615-5251-61-0

Az alsóőri székhelyű Magyar Média és Információs Központ (Ungarisches Medien- und Informationszentrum) intézményvezetőjeként elismerésemet szeretném kifejezni a magyar családnévatlasz projekt A nyelvföldrajztól a névföldrajzig című konferenciasorozatához. Egyben köszönetet is mondunk, hogy a tanácskozás hatodik színhelyeként az őrvidéki Alsóőrt, Ausztria egyedüli magyar többségi nyelvű önkormányzatát választották. Kis burgenlandi magyar közösségünk számára jóleső érzés és identitástudatunkat is erősítő tényező, hogy a Kárpár-medence nyugati peremvidéke sem marad ki a magyar nyelvészet tudományos vérkeringéséből. Intézményünk nyelvtudományi bizottsága, az "Imre Samu Nyelvi Intézet" (ISNYI) számára nagy megtiszteltetés volt, hogy keretet biztosíthatott a "Határtalan névföldrajz" című nemzetközi tanácskozásnak. Az ISNYI a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) eszmeiségével, célkitűzéseivel és határon túli kapcsolatrendszerével összhangban, az MTA-val együttműködő határon túli magyar nyelvi intézetek hálózata (Termini Kutatóhálózat) részeként nyelvtudományi feladatok ellátásával foglalkozik. Nyelvtudományi bizottságunk arculata és a konferenciasorozat tematikája tehát egybe illő alapot és egymást kiegészítő hátteret is biztosítani tudott a tanácskozásnak és a szakmai eszmecserének. Az elhangzott előadások feltárták, hogy a tudományosság viszonylag kis és szűk területén belül is milyen kiterjedt, dús és sokszínű dimenziókkal találkozhatunk. A konferenciasorozat azonban nemcsak feltáró és hiánypótló jelentőségű, hanem egyben hozzá is járul a Kárpát-medence különböző régióiban élő határon túli magyarság anyanyelvi beágyazottságának kibővített értelmezéséhez, kiegészített szemléletmódjához is. Szélesebbé és tágabbá teszi azt a tematikai spektrumot, amelyen belül szálak és összefüggések sokasága köti össze a magyar nyelvterületet, nemzetet. Feltár egy olyan kutatási területet, ill. értelmezési szintet, amely szervesen hozzájárul a magyarság határon átnyúló jellegzetességeinek jobb és differenciáltabb megértéséhez.

Ennek tükrében is nagy örömet jelent számunkra, hogy a tanácskozáson elhangzott előadások írásban is megjelenhettek. A feltárások tartalma a tudományos kutatás és közélet számára csak így válhat foghatóvá, hasznosíthatóvá és további kutatások számára is serkentő hatásúvá.

Kívánom, hogy a kötetnek ne csak olvasói és nyelvészeti témák iránt érdeklődő gyűjtői legyenek, hanem tanulmányozói és kutatói is. A kötet gazdag szakmai forrás értéke kerüljön be a tudományos vérkeringésbe és így a projekt és a konferenciasorozat tágabb célkitűzéseit is szolgálni tudja.

Alsóőr, 2015. szeptember 15.

Kelemen László

igazgató

UMIZ / Alsóőri Média és Információs Központ

 

Tartalomjegyzékből

Vörös Ferenc: Nyugat-magyarországi és burgenlandi családnevekről a történeti nyelvföldrajz nézőpontjából                                 

Fábián Zsuzsanna: A nevek és a névhasználat kérdései Altlo Adige / Südtirol tartományban   

Szoták Szilvia: Családnevek és kétnyelvűség őrvidéki temetőkben. Alsóőr                            

Benő Attila - Lanstyák István - Vörös Ferenc: A kontaktusjelenségek tipológiája a családnevek körében  

Farkas Tamás: Családnév és etnikum: utak és lehetőségek a magyar és a nemzetközi alkalmazott névtani kutatásokban  

Tóth Péter: Nagydobronyi családnevek a településtörténet szemszögéből        

Tánczos Vilmos: Petrás Ince János 19. századi moldvai családösszeírásai             

Fülöp László: Szlovén személy- és helynevek a béri Balogh család dél-magyarországi birtokain (1667)  

Bölcskei Andrea: Családnevek névföldrajzi kutatása Nagy- Britanniában                                            

Nagy Imre Gábor: Helységnévrendezés Baranyában (1904)                                                                     

Rajsli Ilona: A szerbiai Vajdaság helyneveinek szociokulturális aspektusairólRészletes keresés