Betöltés...

A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó rendszere

Teiszler Pál

Ár: 1.800 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
120 x 190 mm, fűzött, 199 oldal
Kiadás éve: 1973

Antikvár könyv

A XIX. és XX. század fordulóján a Szatmár megyei svábok körében megindult gyors nyelvváltási folyamat olyan sajátos nyelvi helyzetet teremtett, amelynek eredményeként a nyelvi részrendszerek mindegyikének szempontjából egy új, sajátosan egyedi magyar nyelvjárási alakulatról beszélhetünk. Benne a bilingvizmus csoportos és egyéni, belső nyelvi meg nyelven kívüli jellemzői mind együtt vannak meg. A nyelvi interferenciának időben és vele mozgalmasságban ennyire sűrített típusa ritkán fordul elő. Csupán empirikus megfigyeléssel afféle káosznak tűnhetik a nyelvi rendszer ilyen fejlődési szakasza. Kiderült azonban, hogy nincs egyetlen mozzanata az egésznek meg részeinek sem, amely a rendszer nagy összefüggés-hálózatán kívül rekedne. Éppen ezért meggyőződéssel valljuk a fonológia elméleti és módszertani elveinek kikristályosodott és gyümölcsöző voltát. Leírási kísérletünk, ha nem is maradéktalanul, de tanúbizonysága annak, hogy nemcsak a homogénebb típusú nyelvjárási alakulatok, hanem a heterogénebb jellegűek kutatásában is biztos támpontokat nyújtanak.

Az itt közreadott leírás az 1969-ben elkészült doktori disszertációnak rövidített változata. Benne a teljességre törekvő statisztikai feldolgozást és a kérdőíves gyűjtés anyagát nem közöljük. A magnetofonnal gyűjtött szövegből is csak ízelítőt nyújthatunk. Részletes keresés