Betöltés...

A nagy háború emlékezete Kárpátalján 1914-2018

Dupka György

Haditettek, hősök, haditemetők, emlékművek, népemlékezet és ünnepségek


Ár: 3.000 Ft

Raktáron

Intermix Kiadó, Ungvár
140 x 198 mm, fűzött, 380 oldal
Kiadás éve: 2018
Sorozat: Kárpátaljai Magyar Könyvek
ISBN: 978-963-9814-93-6

A vidékhez kapcsolható első világháborús eseményeket a helyi sajtó közlései, a háborús naplók, visszaemlékezések, a témához közeli kiadványok, levéltári anyagok, családi iratok alapján mutatom be. Megjelenítem a vidékünkről bevonult katonákat, hősöket. Részletezem az orosz csapatok előrenyomulását és három ízben történő visszaverését a Kárpátokban. Bemutatom az életmentést, a segélyakciókat, a sebesülteket ellátó barakk-kórházakat, az elesett honvédek emlékének megörökítését a „külső hadműveleti területen.” Választ adok arra a kérdésre is, hogy a kárpátaljai katonák hogyan harcoltak a keleti és nyugati hadszíntereken, miként estek hadifogságba. Felvázoltam az összeomlás útját is, amikor katonai és diplomáciai küzdelem folyt Kárpátalja hovatartozásáért. Számadatokat közlök a vidéket is érintő veszteségekről. Megszólaltatom azokat az írókat, költőket, naplóírókat, névtelen rímfaragókat, akik munkáikban megörökítették a Kárpátaljával kapcsolatos világháborús eseményeket. Végezetül közlöm a kárpátaljai születésű, elszármazott, idetelepült hős tisztek, tisztjelöltek, altisztek és a legénység lajstromát, akik példamutató hazafisággal, halált megvető bátorsággal, ezredeik kötelékében különböző frontokon harcoltak az otthonmaradottakért. Az emlékkönyvet az emlékhelyek bemutatása, időrendi áttekintés és a feldolgozott irodalom jegyzéke zárja. A lehetőségeket számba véve olyan ismeretterjesztő emlékkönyv összeállítására törekedtem, amely a tárgyalt korszak feledésbe merült eseményeit újra felszínre hozza, a meglévő fehér foltokat eltünteti, és megközelítőleg hiteles képet ad a kárpátaljai diákifjúságnak és a felnőtt olvasóknak is.Részletes keresés