Betöltés...

A magyarországi németek története 1-2. kötet

Gerhard Seewann

1. kötet: A kora középkortól 1860-ig - 2. kötet: 1860-2006


Ár: 12.000 Ft

Raktáron

Argumentum Kiadó, Budapest
175 x 240 mm, kötött, 1. kötet: 458 oldal, 2. kötet: 638 oldal
Kiadás éve: 2015
Fordító: Vitári Zsolt - Czeferner Dóra
ISBN: 978-963-446-754-0

E ​két kötetes mű a magyarországi németek történetét tárja elénk a középkortól a jelen időkig, de egyúttal az eddigi kutatási eredmények legteljesebb foglalatát is nyújtja. Miközben első átfogó történeti ábrázolásként a magyarországi németek sok évszázados történetének minden fontos eseménye megelevenedik, a szerző különösen nagy figyelmet fordít a német bevándorlás részletes bemutatására a Szent István korára eső kezdetektől a 18. századi csúcspontig. A munka egyebek mellett rávilágít arra, hogy a német polgárok és a „sváb“ parasztok magyarországi beilleszkedése jelentős mértékben járult hozzá az ország kulturális, gazdasági és társadalmi felvirágzásához. E német történet újítólag kíván hatni transznacionális, az európai folyamatokat figyelembe vevő szemléletével is, így egyrészt vállalkozik a csoporttörténet nagyobb történeti összefüggésekbe való beleágyazására, másrészt a többi hazai etnikummal való összehasonlítás révén szemléletesen emeli ki a német népcsoport jellegzetességeit. Az olyan vitatott történeti korszakok forrásokon nyugvó bemutatása, mint a két világháború közötti időszak vagy a németek elűzésének, az országból való kitelepítésének a drámája pedig hozzájárulhat a sztereotípiák, traumák és tabuk meghaladásához. A mű révén a magyarországi németek plasztikus és differenciált képe tárul elénk. A terjedelmes bibliográfia, az értékes forrásszövegek, a név- és helynévmutató további fontos információkkal szolgálnak.”Részletes keresés