Betöltés...

A Magyar Párt és Gyergyószentmiklós közélete az 1919-1933 közötti időszakban I-II. kötet

Garda Dezső

Ár: 5.900 Ft

Raktáron

Státus Kiadó, Csíkszereda
150 x 210 mm, fűzött, I. kötet: 442 oldal II. kötet: 438 oldal
Kiadás éve: 2013
ISBN: 978-606-8052-83-0

A Magyar Párt megalakulásáról és tevékenységéről számos könyv, tanulmány látott napvilágot. Garda Dezső huszonegyedik könyve Gyergyószentmiklós közélete, valamint a sajtó és a levéltári források szemszögéből közelíti meg a magyarság legfontosabb politikai szervezetét az 1919-1933 közötti időszakban.

2008-ban, amikor hozzáfogtam a két világháború közötti időszak Gyergyószentmiklósra vonatkozó történeti forrásainak felkutatásához, egy kötetre terveztem az 1919 és 1940 közötti korszak történetével foglalkozó tanulmányom. Akkor úgy gondoltam ez a könyv fogja alkotni Gyergyószentmiklós történetének a harmadik kötetét. Az elmúlt öt esztendőben az általam feltárt forrásanyag arra kényszerített, hogy mondjak le eredeti elképzelésemről, és alaposabban dolgozzam fel a két világháború közötti időintervallumot.

„Gyergyószentmiklós idős nemzedéke számára napjainkban ismeretlen az 1919 és 1933 közötti időszak politikai élete. Hiába faggattam az említett korszak idős nemzedékét a korabeli város polgármestereiről, magyar párti vezetőiről, kérdéseimre az általam megkeresettek nem tudtak választ adni. Talán ezért is jelentett számomra kihívást e korszak politikai életére vonatkozó történelmi forrásanyag felkutatása.”

II. kötet:

A gyergyói magyarság nagy része az Országos Magyar Párt "önkéntes katonájának" tartotta magát, és mindent elkövetett a magyarság politikai alakulata elvárásainak teljesítéséért, még azon esetekben is, amikor nem értettek egyet a központi vezetés döntéseivel. A gyergyószentmiklósiak, megalakulásától kezdve figyelemmel kisérték az Országos Magyar Párt tevékenységét. Bár nem létezett gyergyói tagszervezet, a helyi párttevékenységet kiválóan megszervezték. A központi levelezéseket tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy a gyergyóiak részéről senki sem fordult kéréssel az Országos Magyar Párt vezetőségéhez, akkor, amikor az erdélyi magyarok sokasága panaszainak sokaságával kérte a kolozsvári pártvezetőség segítségét. A politikai élet küzdelemsorozatában a Magyar Párthoz ragaszkodó gyergyószentmiklósiaknak a lehetőségekhez mérten sikerült a magyar közösség helyi önkormányzatiságának bizonyos elemeit megvalósítaniuk, a román hatalom központi és helyi intézményeivel szemben. 

Garda DezsőRészletes keresés