Betöltés...

A Magyar Nemzet Története I–X.

Szilágyi Sándor (szerk.)

Ár: 160.000 Ft

Raktáron

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., Budapest
210 x 280 mm, kiadói félbőr kötés, gazdagon illusztrált, színes táblák, kihajtható fakszimilék, szövegközi és önálló képek
Kiadás éve: 1898

Korának megfelelő, néhol kicsit sérült, általában jó állapotú antikvár könysorozat 10 kötetben.

A mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet és A zsidók egyetemes története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt megjelent nagy terjedelmű, összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

"Magyarország ezeréves fennállásának emlékére rendezett ünnepélyek kiegészitése czéljából az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat EMICH GUSZTÁV vezérigazgató kezdeményezésére elhatározta Magyarország ezeréves fennállása történetének kiadását, melynek szerkesztését SZILÁGYI SÁNDOR és az egyes részek megirását ACSÁDY IGNÁCZ, ANGYAL DÁVID, BALLAGI GÉZA, BEKSICS GUSZTÁV, DÉZSI LAJOS, FRAKNÓI VILMOS, FRÖHLICH RÓBERT, KUZSINSZKY BÁLINT, MARCZALI HENRIK, MÁRKI SÁNDOR, NAGY GÉZA, PÓR ANTAL, SCHÖNHERR GYULA vállalták el, s a bevezetést VASZARY KOLOS, az utószót pedig JÓKAI MÓR készitették."

  1. kötet Magyarország a királyság megalapításáig
  2. kötet Magyarország története az Árpádok korában (1038–1301)
  3. kötet Az Anjouk kora, az Anjou ház és örökösei (1301–1439)
  4. kötet  A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440–1526)
  5. kötet Magyarország három részre oszlásának története (1526–1608)
  6. kötet Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig
  7. kötet Magyarország története I. Lipót és I. József korában (1657–1711)
  8. kötet Magyarország története a szatmári békétől a bécsi congressusig (1711–1815)
  9. kötet A nemzeti államalkotás kora (1815–1847)
  10. kötet A modern Magyarország (1848–1896)

 

 

 Részletes keresés