Betöltés...

A magyar függetlenségi harc 1848-1849- ben a Délvidéken.

Olchváry Ödön

1 áttekintő- és 9 csata-vázlattal


Ár: 3.900 Ft

Raktáron

Históriaantik Könyvkiadó, Budapest
145 x 205 mm, kötött, 235 oldal
Kiadás éve: 2012

„A magyar függetlenségi harc 1848-1849-ben a dél-magyarországi hadszínhelyen kezdődött s ugyanott nyert tragikus befejezést. Munkám ama hadműveleteket tárgyalja, melyekben a magyar hadak a fölkelő szerbek s utóbb az egyesített osztrák-szerb csapatok ellen harcoltak. Az ellenfél részéről ezen hadmüveletek politikai alapon két külön epochát képeznek, - a szerb vajdaságért, majd az egységes monarchiáért való harc által; de miután ezeknek katonaiIag csak egy közös céljok vala: a magyar hadsereg leverése, e két időszakot magyar hadtörténeti munkámban külön választani fölöslegesnek tartottam. Eme hadmüveletek néphadak és rendes csapatok kisebb és nagyobb szabásu vállalatait s a déli magyar hadseregnek a déli osztrák hadsereg ellen intézett küzdelmeit tárják elénk. Fontos részei ezek a magyar haditörténetnek, melyekből okulhat az utókor. A kisebb és nagyobb vállalatok igen alkalmasok arra, hogy az ifjabb katonai nemzedéknek a csapatvezetésben tanító iskolául szolgáljanak. A délvidék harcterületeit bejárván, megösmerjük Szt.-Tamásnak 1848-ban európai hirnévre alig érdemes szereplését, Az uj nemzedék megjegyzi magának, hogy a gyászos polgárharcban Fejértemplom, Perlasz, Strázsa (Lagerdorf), Jarkovácz, Hegyes, Mosorin, stb. a magyar fegyver-dicsőség maradandóan - emlékezetes helyei."Részletes keresés