Betöltés...

A lélek és a valóság kapcsolata

Szőke Anna

Egy bácskai falu vallási élete


Ár: 2.500 Ft

Raktáron

Grafoprodukt, Szabadka
170 x 240 mm, kötött, 160 oldal
Kiadás éve: 2015
ISBN: 978-86-88073-42-4

A kereszténység társadalmi jelenlétének, az emberek hitének és a belőle fakadó etikai magatartásoknak a vizsgálata azért fontos feladata a folklórkutatásnak, mert fontos információkat ad azokról a kihívásokról, amelyeknek figyelembevételével újra kellett fogalmazni a kereszténység alapvető hitét és reménységét, hogy a társadalom mai kihívásaira az európai kultúrával kompatibilis válaszokat tudjon adni.

Szőke Anna ebben a könyvében górcső alá tesz egy vajdasági falut, Kishegyest, és gondos empirikus eszközökkel feltárja a falu vallásainak történetét, bepillantást adva a sokszólamúvá lett keresztény közösségek vizsgálatába. Szőke Annát nem a történelmi múlt hozza lázba, hanem a vallás mai megélésének a formái, jelenléte az emberek életében. Ez adja ennek a könyvnek az igazi értékét. A régebbi, úgynevezett történeti egyházak lelkiségének, kegyességi gyakorlatának ismeretén túl fontos az újonnan létrejött vallásközösségek felmérése, megismertetése, hiszen ezek Kishegyesen épp úgy, mint másutt a világon csak úgy jöhettek létre, hogy az általuk hirdetett "üzenetre" volt társadalmi igény. Ez a régebbi egyházaknak, de a társadalomtörténet kutatóinak is hasznos információkkal szolgálhat. Ezért hasznos és hiánypótló ez a könyv. Szőke Anna ebben a könyvben a hit és a történeti viharoktól megpróbált nép helytállását vizsgálta. A történések átélőit szólaltatta meg. Arra volt kíváncsi, hogy a megszólítottak hite mennyire segítette ezeket az embereket abban, hogy a mindennapok kihívásai között helyt tudjanak állni. Nem az egyes egyházakról kialakult sztereotípiákat ragadja meg, nem is vitatkozik apologetikus hévvel egyik-másik egyház ellen, hanem ismertet. Egymás objektív megismerése a társadalmi béke alapja. Ez a könyv a megértést szolgálja. Nemcsak ismeretet közöl, hanem embereket, véleményeket ismertet meg, állít rendszerbe. Ezért az egymás megértésére ítélt vajdasági emberek számára hasznos útikalauz ez a könyv. Adja Isten, hogy hozzájáruljon ez a könyv az emberszívek békességéhez. Dr. Szigeti Jenő Részletes keresés