Betöltés...

A kortárs tömegfilm

Virginás Andrea

(tömegkultúra, műfajok, médiumok) - Egyetemi jegyzet


Ár: 3.800 Ft

Raktáron

Ábel Kiadó, Kolozsvár
165 x 235 mm, fűzött, 132 oldal
Kiadás éve: 2016
ISBN: 978-973-114-226-5

A kortárs tömegfilm (tömegkultúra, műfajok, médiumok) egy olyan előadás-sorozat jegyzete, amely a kérdéskörrel most ismerkedő diákok tájékozódását hivatott elősegíteni. Bár elsődleges célzottjai a Sapientia EMTE fotóművészet, filmművészet, média szakán tanuló alap- és mesterképzéses diákok, a jegyzet hasznos lehet a magyar nyelvű média szakok közössége számára is, lévén, hogy kortárs médiakultúránk egyik fontos vetületét, a tömegfilmet dolgozza fel, és teszi komplexitásában érthetővé. A "tömegfilm" kifejezést az angol "popular/mainstream cinema" kifejezésnek a 2010-es években talán legtalálóbb, könnyen használható, releváns magyar megfelelőjeként vezettem be a jegyzet szóhasználatába, és a tömegkultúra részeként is működőképes, műfaji hagyományokat mozgósító filmek megnevezésére használom. Helyénvalóbbnak tartom ezt a megnevezést, mint a magyar nyelvterületen használt egyéb kifejezéseket: a „fősodorbeli film" megnevezést (ez egy, a magyar nyelvbe nehezen integrálódó teminus, ráadásul a "mainstream" megnevezés egy viszonyfogalom is, amely mögött a kulturális kánonok teljes spektruma ott rejtezik); vagy a „kommerszfilm" megnevezést (a kereskedelmileg sikeres film nem feltétlenül jelenti azt, hogy népes nézőközönséget célozna meg, illetve attól, mert valami népes nézőközönséget céloz meg, még nem biztos, hogy kereskedelmileg sikeres is). Az írott jegyzet alapanyaga eddig három közegben került előadásra, és következésképp tesztelésre is: a Sapientia EMTE Média Tanszékén általam oktatott A kortárs kommerszfilm (2006-2009 között) és a Mozgókép a kortárs kultúrában 2. című tantárgyak keretében (2011-2016 között); továbbá a European Virtual Academy elnevezésű oktatási platformon (http://www.evaonlinecourses.eu/) Contemporary Mainstream Cinema címmel (2011-2012-ben); végezetül pedig a budapesti Moholy Nagy Művészeti Egyetemen és a vaxjöi Linnaeus Egyetemen, ahol ERASMUS + oktatói mobilitás ok keretében oktattam 2014 őszén, valamint 2016 tavaszán. Mindezen tapasztalatok fényében a kortárs tömegfilm jelenségeinek és példáinak a tanulmányozását a következő nagy kérdéskörök mentén csoportosítottam: a tömegkultúra kérdésköre; a műfaji film fogalma és jellemzési lehetőségei; az analóg-digitális technikai platform-váltás hatása, valamint tükröződése a tömegfilmben (amely jelenségkör egyúttal a ,,kortársság" kijelölését is lehetővé tette); továbbá a tömegfilm példái a kortárs Hollywoodban, a tömegfilmre (adott) variációk az európai filmgyártásban, és végezetül a kortárs Bollywood tömegfilmjei. A fentiekben említett, Mozgókép a kortárs kultúrában 2. című tantárgy keretében a jelen jegyzet alapján megtartott előadásokat heti szemináriumi munka és filmvetítések egészítik ki, amelyek keretében a felvázolt jelenségekhez és problémakörökhöz kapcsolható filmműfajok (melodráma, bűnügyi film, thriller, horror, sci-fi, akciófilm, ügynökfilm, komédia, zenés-táncos film) kiemelkedő példái, illetve releváns, az 1975 óta tartó kortárs időszakhoz kapcsolódó "tömegfilmes" szerzői (elsősorban rendezői) életművek kerülnek bemutatásra és megbeszélésre. A jegyzet szorosan kapcsolódik kutatói-elemzői tevékenységemhez is, így az egyes előadások végén felsorolt szakirodalmi hivatkozások olyan általam publikált tanulmányokra is utalnak, amelyek kifejtettebb, árnyaltabb formában, avagy szorosabb szaktudományos kontextusban tárgyalják a felvetett kérdéseket. A tárgyalt filmcímek eredeti, illetve a nemzetközi forgalmazásban használatos angol nyelvű címükkel kerülnek először említésre és így jelennek meg az összesített filmográfiában is, többedik említésük esetén használom a forgalmazásbeli magyar fordítást. Amennyiben saját fordításban idézek angol vagy román nyelvű szakirodalomból, lehetőség szerint megadom az eredeti részletet is, lábjegyzetben. Részletes keresés