Betöltés...

A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom kincstára

Sas Péter

Ár: 3.200 Ft

Raktáron

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár
170 x 240 mm, kötött, 136 oldal
Kiadás éve: 2007
ISBN: 978-973-26-0901-9

A barokk stílus kolozsvári megjelenésének legkorábbi és legnagyobb szabású, a maga korhűségében megmaradt alkotása az egykori jezsuita (később piarista, jelenleg egyetemi) templom. A templombelső számtalan egyház- és művészettörténeti értéket őriz, melyekből kiemelkedik a főoltáron elhelyezett kegykép, mely a Kolozsvári Könnyező Szűz elnevezést kapta. A jezsuita-barokk pompáját tükröző oltárépítményen áll Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc ereklyetartó ezüst mellszobra.

A templomnak az eltelt évszázadok során drága és míves kegytárgyakat ajándékoztak. A templomban ma is őriznek több, a templomalapító jezsuitákhoz, majd az őket követő piaristákhoz kötődő ötvösművű egyházművészeti remeket. A 17. századi erdélyi ötvösművészet fénykorát idézi az aranyozott ezüst Útmutató, a gróf Haller család adományozta oltárcsengettyű, az aranyozott ezüst keresztelő kanna és a tál, valamint Erdély kincstartója, Apor István gróf emlékét idéző ezüst pikszis. A barokk stílus jegyeit viselik az ereklyetartó talpas keresztek, az ezüst kelyhek, cibóriumok, tömjéntartók, a fogadalmi (votiv) tárgyak, a szentségelfedő tábla.

A sekrestye 17. századi szekrényei iparművészeti mesterművek, fiókjaiban muzeális paramentum, a régi textilművészetet tükröző ornátus, a miseáldozat bemutatásához szükséges felszerelések és az azt végző pap liturgikus öltözetének megannyi korabeli darabja. A könyv három részre tagolódik. Első részében a templom rövid története, másodikban a templom építészet-és művészettörténeti bemutatása kapott helyet. Harmadik része a leíró katalógus, mely a templom kincstárában őrzött kegy-tárgyak ismertetését tartalmazza. Ez az első lehetőség arra, hogy a művészettörténelem szakemberei és az érdeklődő olvasóközönség megismerkedhessen a templom kincstárának közel 250 műkincsével, az erdélyi ötvös- és iparművészet fénykorát idéző alkotásokkal. Részletes keresés